Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 2

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Nêu được điện trở của một dây dẫn được xác định như thế nào và có đơn vị đo là gì. Nêu được điện trở của dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn
  • Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Ôm.

2. Kĩ năng: Vận dụng được định luật Ôm để giải một số dạng bài tập đơn giản.

3. Năng lực

  • Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong học tập vật lí
  • Trình bày được mối quan hệ giữa các kiến thức vật lí
  • Trao đổi kiến thức và ứng dụng vật lí bằng ngôn ngữ vật lí và các cách diễn tả đặc thù của vật lí.

4. Thái độ: Yêu thích môn học. Tỷ mỉ, chính xác.

II. Chuẩn bị

  • Cả lớp: Kẻ bảng giá trị thương số đối với mối dây dẫn theo mẫu dưới đây.
  • Mỗi nhóm: Kẻ 1 bảng giá trị thương số

III. Tổ chức hoạt động học của học sinh

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ.

? Nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U đặt vào hai đầu dây. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ đó có đặc điểm gì?

? Giải bài tập 1.2 (SBT)

3. Bài mới

Trợ giúp của GV

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Xác định thương số đối với mỗi dây dẫn

- Đặt vấn đề như SGK.

GV: yêu cầu HS dựa vào bảng 1 và 2 ở bài trước tính thương số đối với mỗi dây dẫn.

-Yêu cầu HS trả lời C2 và cho cả lớp thảo luận.

I. Điện trở của dây dẫn.

1. Xác định thương số U/I đối với mỗi dây dẫn.

HS tính

HS: trả lời câu C2

C2: Giá trị U/I đối với mỗi dây dẫn là không đổi. Với hai dây dẫn khác nhau thì giá trị U/ I là khác nhau.

Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm điện trở

GV: Giới thiệu khái niệm điện trở

? Tính điện trở của dây dẫn bằng công thức nào, đơn vị điện trở?

? Khi tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn lên hai lần thì điện trở của nó tăng mấy lần? Vì sao.

? Hiêu điện thế giữa 2 đầu dân dẫn là 3V, dòng điện chạy qua nó có cường độ là 250mA. Tính điện trở của dây dẫn.

GV: Giới thiệu kí hiệu điện trở trên sơ đồ

? Hãy đổi các đơn vị sau:

0,5MW = ...........KW = .............W

? Nêu ý nghĩa của điện trở?

2. Điện trở.

HS: từng HS đọc phần thông báo khái niệm điện trở trong SGK

+ Trị số U/ I không đổi đối với mỗi dây dẫn gọi là điện trở.

+ Công thức: R = U/I

HS: Vận dụng công thức tính R = để giải ví dụ.

+ Kí hiệu sơ đồ của điện trở:

+ Đơn vị điện trở: Ôm

+ Ý nghĩa: Điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn.

Đánh giá bài viết
1 73
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm