Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 3

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 3: Thực hành xác định điện trở của dây dẫn bằng Ampe kế và vôn kế bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở.

2. Kĩ năng: Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampe kế và vôn kế

3. Năng lực

 • K2: Trình bày được mối quan hệ giữa các kiến thức vật lí.
 • P5: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong học tập vật lí
 • P8: Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết quả thí nghiệm và rút ra nhận xét
 • P9: Biện luận tính đúng đắn của kết quả thí nghiệm và tính đúng đắn các kết luận được khái quát hóa từ kết quả thí nghiệm này.
 • X8: Tham gia hoạt động nhóm trong học tập vật lí.

4. Thái đ: Có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng các thiết bị điện trong thí nghiệm.

II. Chuẩn bị

 • GV: Đồng hồ đo điện đa năng.
 • Mỗi nhóm HS: 1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị
 • 1 nguồn điện có thể điều chỉnh được các giá trị hiệu điện thế từ 0®6 một cách liên tục.
 • 1 Ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,01A; 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V; 1 công tắc điện. 7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30cm.

III. Tổ chức hoạt động học của học sinh

1. n định tổ chức

2. Kiểm tra: Kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo thực hành của HS

3. Bài mới

Trợ giúp của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Trả lời câu hỏi trong báo cáo thực hành

K2, X8

GV: Kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo thực hành của học sinh.

GV: yêu cầu 1 HS nêu công thức tính điện trở.

GV: muốn đo hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn cần dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào với dây dẫn cần đo?

GV: muốn đo cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn cần dùng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào với dây dẫn cần đo?

GV: yêu cầu HS thảo luận theo bàn vẽ sơ đồ thí nghiệm

I. Trả lời câu hỏi.

HS:

Trong đó: R: là điện trở (W)

U: là hiệu điện thế (V)

I: là cường độ dòng điện (A)

HS: dùng vôn kế mắc song song với 2 đầu dây dẫn cần đo.

HS: Dùng Ampe kế, mắc nối tiếp với dây dẫn cần đo.

HS: thảo luận theo bàn và lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện.

Hoạt động 2: Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo.

P5, P8, P9; X8

? Nêu lại mục đích của thí nghiệm

GV yêu cầu HS tự đọc thông tin phần nội dung thực hành.

? Nêu các bước tiến hành thí nghiệm

GV: Hướng dẫn HS ghi kết quả vào bảng kết quả đo.

GV: Yêu cầu HS làm thí nghiệm theo nhóm.

GV: theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra các nhóm mắc mạch điện, đặc biệt là khi mắc Ampe kế và vôn kế.

- Yêu cầu HS tham gia hoạt động tích cực.

- Yêu cầu HS nộp báo cáo thực hành.

GV: giới thiệu thêm về cấu tạo của đồng hồ đo điện đa năng.

GV: nhận xét kết quả, tinh thần và thái độ thực hành của một vài nhóm. Tuyên dương các nhóm thực hiện tốt và nhắc nhở các nhóm làm chưa tốt.

II. Nội dung thực hành.

HS: xác định điện trở của 1 dây dẫn bằng Ampe kế và vôn kế.

HS: tự đọc thông tin

HS: nêu các bước tiến hành thí nghiệm

HS: làm thí nghiệm theo nhóm

- Mắc mạch điện theo sơ đồ

- Tiến hành đo ghi kết quả vào bảng

- Cá nhân hoàn thành bản báo cáo để nộp

HS: nghe GV nhận xét để giúp rút kinh nghiệm cho bài sau.

Đánh giá bài viết
1 79
Sắp xếp theo
  Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm