Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 30

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 30: Hiện tượng cảm ứng điện từ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Mô tả được cách làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín bằng nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện.

2. Kĩ năng: Làm được thí nghiệm dùng nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện để tạo ra dòng điện cảm ứng. Quan sát và mô tả chính xác hiện tượng xảy ra.

3. Thái độ: Nghiêm túc, trung thực trong học tập

II. Chuẩn bị:

GV: chuẩn bị cho mỗi nhóm: 1 cuộn dây có gắn bóng đèn led, 1 nam châm điện, 1 biến thế nguồn, 4 dây dẫn

HS: Chuẩn bị bài theo yêu cầu

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra: không

3. Bài mới

Trợ giúp của giáo viên

Hoạt động của học sinh

HĐ 1: Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của Đinamô xe đạp

GV: Muốn tạo ra dòng điện phải dùng nguồn điện là pin hoặc acquy

? Trường hợp nào không dùng pin hay ac quy mà vẫn tạo ra dòng điện được không.

? Bộ phận nào đã làm cho đèn của xe đạp có thể phát sáng.

GV: bình điện xe đạp (đina mô xe đạp) là máy phát điện đơn giản, nó có những bộ phận nào, hoạt động như thế nào để tạo ra dòng điện.

GV:- yêu cầu HS quan sát H31.1

- Nêu bộ phận chính của Đinamô

- Dự đoán xem bộ phận chính nào của đina mô gây ra dòng điện?

HS: đinamô xe đạp

- Đưa ra các ý kiến về hoạt động của đina mô xe đạp.

I. Cấu tạo và hoạt động của Đinamô xe đạp

HS: quan sát và nêu các bộ phận chính của Đinamô

* Cấu tạo: Gồm 1 NC có thể quay quanh 1 trục và 1 cuộn dây

Hoạt động 2: Tìm hiểu cách dùng NC vĩnh cửu để tạo ra dòng điện

GV: yêu cầu HS nghiêm cứu C1

? Nêu dụng cụ tiến hành thí nghiệm

? Các bước tiến hành thí nghiệm

- Yêu cầu HS làm thí nghiệm trả lời C1

GV: yêu cầu HS đọc C2 nêu dự đoán và làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán.

? Qua thí nghiệm 1; 2 rút ra nhận xét

? NC điện có thể tạo ra dòng điện hay không

II. Dùng NC để tạo ra dòng điện

1. Dùng NC vĩnh cửu

HS: Nêu dụng cụ và các bước tiến hành thí nghiệm.

HS: hoạt động nhóm làm TN

C1: Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín ở TH di chuyền nam châm lại gần hoặc ra xa cuộn dây.

C2. Trong cuộn dây xuất hiện dòng điện

NX1: (SGK- 85)

Hoạt động 3: Tìm hiểu cách dùng nam châm điện để tạo ra dòng điện

GV: yêu cầu HS đọc thí nghiệm 2

? Nêu dụng cụ cần thiết

- Yêu cầu HS tiến hành TN theo nhóm.

- Yêu cầu HS trả lời C3

? Khi đóng mạch (hay ngắt mạch) thì dòng điện có cường độ thay đổi như thế nào

? Từ trường của nam châm điện thay đổi thế nào.

? NX về những trường hợp xuất hiện dòng điện

2. Dùng nam châm điện

HS: nêu dụng cụ

HS: tiến hành thí nghiệm, trả lời C3.

C3. đóng mạch điện của nam châm điện thì 1 đèn led sáng. Trong khi ngắt mạch điện của nam châm điện thì đèn led 2 sáng.

Đánh giá bài viết
1 45
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm