Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 29

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 29: Bài tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Biết được ứng dụng của quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

2. Kỹ năng:

  • Vận dụng quy tắc nắm tay phải XĐ chiều đường sức từ trong ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.
  • Vận dụng được quy tắc bàn tay trái xác định chiều lực điện từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt vuông góc và đường sức từ hoặc chiều đường sức từ (hoặc chiều dòng điện) khi biết hai trong ba yếu tố trên.

3. Thái độ: Biết cách thực hiện các bài tập định tính phần điện từ các suy luận lôgic và biết vận dụng kiến thức vào thực tế.

II. Chuẩn bị: Máy chiếu

* Chuẩn bị cho mỗi nhóm:

  • 1 ống dây dẫn, 1 NC thẳng và 1 sợi dây mảnh
  • 1 giá TN, 1 biến thế nguồn, 1 khóa K

* Cá nhân HS làm bài tập và ôn lại lý thuyết

III. Tổ chức các hoạt động của học sinh.

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra: Phát biểu quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái? Nêu ứng dụng của quy tắc.

3. Bài mới

Trợ giúp của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Giải bài 1

GV:Chiếu đề bài lên

? Bài cho biết gì? Nêu yêu cầu của bài.

? Nêu các bước giải.

GV: gợi ý

a, Dùng quy tắc nắm tay phải xác định chiều đường sức từ trong lòng ống dây

- Xác định tên các cực của ống dây.

- Xét tương tác giữa ống dây và nam châm → hiện tượng

b, Tương tự khi đổi chiều dòng điện

+ Chú ý: Khi đổi chiều dòng điện, cần chú ý quan sát nhanh tránh nhầm lẫn.

Bài 1(SGK/82)

HS: Đọc, tìm hiểu bài.

HS: Phân tích bài 1

HS: nêu các bước giải và làm câu a,b

a) NC bị hút vào ống dây

b) Lúc đầu NC bị đẩy ra xa. Sau đó nó xoay đi và khi cực Bắc của NC hướng về phía đầu B của ống dây thì NC bị hút vào ống dây.

c) làm TN theo nhóm, rút ra kết luận

- HS ghi nhớ các kiến thức được đề cập

-qui tắc nắm tay phải

Hoạt động 2: Giải bài 2

GV: Chiếu đề bài 2

? Bài tập cho gì, yêu cầu gì.

GV: gọi 3 HS lên bảng làm bài

? Làm bài đã vận dụng kiến thức nào.

GV:- Uốn nắn, sửa chữa sai sót của HS

- Lưu ý cách sử dụng quy tắc bàn tay trái

Bài 2(SGK/83)

HS: đọc đề bài 2 và trả lời

3 HS: lên bảng làm bài và trả lời.

Hoạt động 3: Giải bài 3

Chiếu đề bài 3

- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm làm bài tập.

- Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả

Lưu ý HS khi biểu diễn lực trong hình không gian, khi biểu diễn nên ghi rõ phương chiều của lực điện từ

Bài 3(SGK/84)

HS: đọc đề bài.

HS: lên bảng biểu diễn lực điện từ TD lên đoạn dây dẫn AB, CD.

b) Khung dây quay ngược chiều kim đồng hồ

c) Muốn lực có chiều ngược lại thì phải đổi chiều dòng điện trong khung hoặc đổi chiều của đường sức từ.

Đánh giá bài viết
1 65
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm