Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 10

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 10: Công suất điện bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Nêu được ý nghĩa của số Vôn, số Oát ghi trên mỗi dụng cụ điện.
  • Viết được công thức tính công suất điện.

2. Kỹ năng:

  • Xác định được công suất điện của một mạch bằng vôn kế và ampe kế.
  • Vận dụng được công thức: P = U.I để tính công suất điện.
  • Biết thu thập, xử lý thông tin dựa trên kết quả thí nghiệm đã có.

3. Thái độ: Cẩn thận, hợp tác tốt trong nhóm. Có ý thức liên hệ kiến thức vào thực tế.

II. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

* Chuẩn bị cho mỗi nhóm:

  • 1 số bóng đèn, thiết bị điện có ghi số Vôn, số Oát.
  • 1 bóng đèn 6V – 3W; 1 bóng đèn 6V – 5W
  • 1 vôn kế; 1 am pe kế; 1 biến trở con chạy.
  • 1 khóa K; 1 biến thế nguồn; 8 dây nối.

2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc trước nội dung bài.

III. Tổ chức các hoạt động của học sinh:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)

3. Bài mới

Hỗ trợ của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Tìm hiểu công suất định mức của các dụng cụ điện

ĐVĐ: Như SGK.

- Yêu cầu HS quan sát các dụng cụ điện có ở nhóm và đọc số Vôn, số Oát ghi trên các dụng cụ điện đó.

GV: Tiến hành TN như H12.1 để HS quan sát và NX

? Trả lời C1; C2.

- Yêu cầu HS tìm hiểu thông tin mục 2/ SGK.

? ý nghĩa của số Oát ghi trên mỗi dụng cụ điện?

? Công suất định mức của dụng cụ điện cho biết gì?

- Giới thiệu bảng “Công suất định mức của các dụng cụ điện”

? Giải thích ý nghĩa của 1 vài dụng cụ điện trong bảng.

- Yêu cầu HS trả lời C3.

? Biện pháp BVMT

I. Công suất định mức của các dụng cụ điện

1. Số vôn, số oát ghi trên mỗi bóng đèn.

- Cá nhân HS quan sát và đọc số Vôn, số Oát ghi trên các dụng cụ điện đó.

* Hoạt động nhóm:

- Mắc mạch điện như sơ đồ H12.1.

- Quan sát và so sánh độ sáng của 2 bóng đèn.

Nhận xét: Bóng đèn 220V – 10OW sáng hơn bóng đèn 220V – 75W.

- Với một giá trị HĐT giống nhau Số oát ghi trên bóng đèn càng lớn, đèn càng sáng.

C2: Oát là đơn vị của công suất.

2. Ý nghĩa của số Oát ghi trên các thiết bị điện.

- Đọc thông tin SGK.

Trả lời:

+) Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện là công suất định mức của dụng cụ đó.

+) Công suất định mức của dụng cụ cho biết công suất dụng cụ đó tiêu thụ khi hoạt động bình thường.

- Đọc nội dung bảng 1.

- Giải thích ý nghĩa của 1 vài số liệu theo yêu cầu của giáo viên.

- Trả lời C3.

+) Cùng một bóng đèn, khi sáng mạnh: thì có P lớn hơn.

+) Cùng một bếp điện, lúc nóng ít hơn thì cóP nhỏ hơn.

* Giáo dục bảo vệ môi trường

- Đối với một số dụng cụ điện thì việc sử dụng với

U < Uđm không gây ảnh hưởng nghiêm trọng. nhưng với một số dụng cụ khác có thể làm giảm tuổi thọ của chúng.

- Nếu dùngvới U > Uđm dụng cụ đạt công suất lớn hơn công suất định mức sẽ làm giảm tuổi thọ của dụng cụ hoặc gây cháy nổ rất nguy hiểm.

Đánh giá bài viết
1 44
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm