Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 19

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 19: Kiểm tra 45 phút bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

  • Kiến thức: Kiểm tra mức độ nhận thức của học sinh về các kiến thức cơ bản: Đoạn mạch nối tiếp, song song, điện trở dây dẫn, công, công suất của các dụng cụ điện.
  • Kỹ năng: Kiểm tra khả năng vận dụng định luật Ôm, đoạn mạch nối tiếp, song song, công, công suất, vào làm bài tập.
  • Thái độ: Nghiêm túc khi làm bài.

II. Chuẩn bị:

  • Giáo viên: Đề kiểm tra - Đáp án - Biểu điểm (theo bộ đề của cụm)
  • Học sinh: Ôn tập chuẩn bị kiểm tra.

III. Tổ chức kiểm tra.

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra:

3. Nhận xét – Thu bài: Nhận xét về ý thức, thái độ làm bài của HS

Kết quả bài kiểm tra

Hướng dẫn về nhà:

* Chuẩn bị bài mới: Đọc nội dung bài 21 và trả lời các câu hỏi:

Đánh giá bài viết
1 38
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm