Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 23

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 23: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • So sánh được từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổ của thanh nam châm thẳng.
  • Phát biểu được qui tắc nắm tay phải.

2. Kỹ năng: Biết làm TN tạo ra từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua. vẽ được đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua. Biết vận dụng qui tắc nắm tay phải xác định chiều của đường sức từ trong lòng ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.

3. Thái độ: Cẩn thận làm TN, linh hoạt khi vận dụng qui tắc nắm tay phải vào làm bài tập.

II. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

* Chuẩn bị cho mỗi nhóm:

  • 1 bộ thí nghiệm từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua.
  • 1 nguồn điện, 1 công tắc, 4 dây nối, 5 kim NC nhỏ.

2. Chuẩn bị của học sinh: Mỗi nhóm 1 bút dạ.

III. Tổ chức các hoạt động của học sinh:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

? Làm thế nào để tạo ra từ phổ của thanh nam châm? Nêu đặc điểm từ phổ của thanh nam châm?

3. Bài mới:

Trợ giúp của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Tạo ra và quan sát từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua

GV Nêu MĐTN: Thấy được từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua và đường sức từ biểu diễn từ trường của ống dây.

GV: Cách tạo ra từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua tương tự như cách tạo ra từ phổ của thanh nam châm.

? Nêu cách tạo ra từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua?

? Trong thí nghiệm này cần quan sát gì?

- Yêu cầu HS làm thí nghiệm theo nhóm tạo ra từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua.

? So sánh từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổ của thanh nam châm?

? Nhận xét về hình dạng của các đường sức từ?

- Yêu cầu các nhóm vẽ một số đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.

- Hướng dẫn HS đặt các kim nam châm nhỏ trên 1 đường sức từ.

? Có nhận xét gì về chiều của các kim nam châm nhỏ? Hiện tượng đó chứng tỏ điều gì?

? Nhận xét về chiều của đ.s.t từ ở 2 đầu ống dây so với chiều các đ .s.t ở 2 cực của thanh nam châm?

? Từ TN có thể KL gì về từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua?

I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.

1. Thí nghiệm.

HS: Rắc mạt sắt lên tấm nhựa có luồn sẵn các vòng dây của 1 ống dây có dòng điện chạy qua rồi gõ nhẹ.

Cần quan sát từ phổ bên trong và bên ngoài ống dây.

Trả lời C1:

+) Giống nhau: Phần từ phổ ở bên ngoài ống dây và bên ngoài thanh nam châm giống nhau.

+) Khác nhau: Trong lòng ống dây cũng có các đường mạt sắt gần như song song với nhau.

C2. đường sức từ ở bên trong và bên ngoài ống dây tạo thành những đường cong khép kín.

- Các nhóm thực hiện

HS: Các kim NC nhỏ đều hướng theo 1 chiều nhất định. Chứng tỏ đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua cũng có chiều nhất định.

C3. Nhận xét: Giống như thanh nam châm, tại 2 đầu ống dây, các đường sức từ cũng đi vào 1 đầu và đi ra đầu kia của ống dây.

2. Rút ra kết luận (SGK- 66).

- Nêu kết luận như SGK.

Đánh giá bài viết
1 132
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm