Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 54

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 54: Kính lúp bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Biết được kính lúp dùng để làm gì? Nêu đặc điểm của kính lúp
  • Nêu được ý nghĩa của số bội giác của kính lúp
  • Biết cách sử dụng kính lúp để nhìn được vật kích thước nhỏ.

2. Kĩ năng: Tìm tòi ứng dụng kĩ thuật để hiểu biết KT trong đời sống qua bài kính lúp

3. Thái độ: Nghiên cứu chính xác, chủ động trong công việc

4. Hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Phát triển năng lực tư duy, năng lực hoạt động nhóm.

II- Đồ dùng.

1- Giáo viên: Máy chiếu, máy tính, hình ảnh trực quan.

2- Học sinh: mỗi nhóm: 3 kính lúp có số bội giác khác nhau.

  • 3 thước nhựa có GHĐ 300mm và ĐCNN 1mm.
  • 3 vật nhỏ để quan sát: tem thư, lá cây, xác kiến...

III. Phương pháp: Vấn đáp, mô hình, thực nghiệm.

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định..

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới.

Khởi động. Kiểm tra bài cũ - Tổ chức tình huống học tập

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

-1 HS lên bảng trả lời câu vẽ và nêu đặc điểm ảnh:

- Trả lời câu theo ý hiểu:

- Đặt câu hỏi: Vẽ ảnh vật AB, đặt vuông góc với trục chính và nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính hội hội?

- Gọi 1 HS lên bảng vẽ.

- Đánh giá, cho điểm.

- Đặt câu hỏi tình huống.

(?) Trong môn sinh học các em đã được quan sát các vật nhỏ bằng dụng cụ gì?

(?) Tại sao nhờ dụng cụ đó mà chúng ta quan sát được các vật nhỏ như vậy?

Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo và đặc điểm của kính lúp.

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

B1:

- Quan sát các kính lúp để nhận ra đó là các thấu kính hội tụ.

Đọc mục 1 phần I trong SGK-T133 để tìm hiểu các thông tin về kính lúp.

B2:

- Trả lời các câu hỏi:

- Các nhóm dùng các kính lúp có số bội giác khác nhau để quan sát cùng vật nhỏ, tính tiêu cự của kính lúp.

B3: Trả lời câu C1, C2.

B4:

- Rút ra kết luận về kính lúp.

-Kính lúp dùng phát hiện các vật nhỏ như bụi, vi khuẩn,... là các tác nhân gây ô nhiễm môi trường

- Phát kính lúp cho các nhóm học sinh; Chiếu yêu cầu và hình ảnh về kính lúp lên màn hình;

-Nêu yêu cầu: Đọc mục 1 phần I trong SGK-T133. Đặt câu hỏi.

(?) Kính lúp là thấu kính gì? có tiêu cự như thế nào?

(?) Dùng kính lúp để làm gì?

(?) Số bội giác của kính lúp kí hiệu thế nào và xác định bằng hệ thức nào?

- Hưỡng dẫn tính và trả lời C1, C2.

GV chốt kiến thức: Kính lúp là thấu kính có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát các vật nhỏ. Số bọi gíac của kính lúp cho biết, ảnh mà mắt thu được khi dùng kính lớn gấp bao nhiêu lần so với ảnh mà mắt thu được khi quan sát trực tiếp vật àm không dùng kính.

-Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì ta thấy ảnh càng lớn.

*Kính lúp giúp ích gì trong việc BVMT?

Hoạt động 2: Tìm hiểu cách quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp và sự tạo ảnh qua kính lúp

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

- Các nhóm bố trí thí nghiệm hình 50.2 (SGK-T134).

- Các nhóm quan sát một vài vật nhỏ qua một kính lúp có tiêu cự đã biết:

(?)Xem ảnh đã vẽ của vật qua kính lúp, trả lờ:

- Trả lời C3 và C4.

- Rút ra kết luận.

- Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm hình 50.2

- Từ kết quả trên, thông báo đó chính là trường hợp đã vẽ ảnh ở phần kiểm trab bài cũ:

-Chiếu ảnh hình 50.1, yêu cầu HS quan sát

- Yêu cầu HS trả lời chung trước lớp câu C3, C4.

- Cho HS rút ra kết luận.

GV chốt kiến thức: Khi quan sát các vật nhỏ qua kính lúp, phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho thu dược một ảnh ảo lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó.

Đánh giá bài viết
1 90
Sắp xếp theo

    Giáo án Vật lý lớp 9

    Xem thêm