Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 52

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 52: Mắt bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Qua bài học, học sinh

  • Nêu và chỉ ra được trên hình vẽ (hay trên mô hình) hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới.
  • Nêu được chức năng thủy tinh thể và màng lưới so sánh được chúng với các bộ phận tương ứng với máy ảnh.
  • Trình bày được khái niệm sơ lược về sự điều tiết mắt, điểm cực cận và điểm cực viễn. Biết cách thử mắt.

2. Kĩ năng:

  • Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu bộ phận quan trọng của cơ thể là mắt theo khía cạnh vật lý. Biết cách xác định điểm cực cận và cực viễn bằng thực tế.
  • Biết cách chăm sóc và bảo vệ mắt.

3. Thái độ: Nghiêm túc nghiên cứu ứng dụng vật lí, sây mê thích tìm tòi, khám phá kiến thức vật lý trong cuộc sống

4. Hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Phát triển năng lực tư duy, năng lực hoạt động nhóm.

II. Đồ dùng

Giáo viên: Hình vẽ con mắt bổ dọc (hoặc mô hình con mắt), Bảng thử thi lực, máy tính, máy chiếu-Phiếu học tập

III. Phương pháp. Vấn đáp, mô hình, giải quyết vấn đề

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định.

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới.

Khởi động. Tổ chức tình huống học tập

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

-1 HS lên bảng trả lời câu hỏi:

-HS ở dưới lớp theo dõi và nhận xét.

-Trả lời câu hỏi:

-Tại chỗ đọc, cả lớp cùng nghe.

-Một HS trả lời theo ý hiểu.

- Đặt câu hỏi.

(?) Nêu cấu tạo máy ảnh, tác dụng các bộ phận?

(?)ảnh thu được có đặc điểm như thế nào?

- Gọi 2 HS lên đọc đoạn hội thoại sau đầu bài.

(?)Theo các em, hai thấu kính hội tụ mà bạn Bình nói là bộ phận nào trên cơ thể người?

Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo của mắt

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

- Quan sát hình vẽ con mắt (hoặc mô hình) và tìm hiểu thông tin trong SGK.

- Cá nhân trả lời câu hỏi và chỉ ra trên hình vẽ:

- Thống nhất câu trả lời.

-Hai HS khác nhắc lại các bộ phận chính của mắt

-Một HS trả lời

- Thảo luận và báo cáo C1.

C1: Giống nhau:

Đều có 1 bộ phận như là TKHT.

So sánh tương đồng:

- Thể thuỷ tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh.

- Phim trong máy ảnh đóng vai trò như màng lưới trong mắt.

-Chiếu hình vẽ

- Nêu yêu cầu.

(?) Hai bộ phận chính của mắt là bộ phận nào?

(?) Bộ phận nào là thấu kính hội tụ? Tiêu cự của nó có đặc điểm gì?

- Đặt câu hỏi.

(?)ảnh của vật mà mắt nhìn thấy hiện ra ở đâu?

-Thảo luận nhóm 3’ thực hiện C1?

+Đều có mấy bộ phận, bộ phận nào giống nhau?

+Bộ phận nào mắt tương tự như bộ phận nào của máy ảnh?

- Nhận xét sửa sai cho HS-Rút ra kết luận.

GV chốt kiến thức:

- Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thuỷ tinh và màng lưới.

- Thể thuỷ tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh, màng lưới trong mắt đóng vai trò như phim trong máy ảnh. Ảnh vật mà ta nhìn hiện lên ở màng lưới.

Đánh giá bài viết
1 36
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm