Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 5

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 5: Đoạn mạch song song bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Viết được công thức tính điện trở tương đương của đọan mạch gồm hai điện trở mắc song song và hệ thức từ những kiến thức đã học.

2. Kĩ năng

 • Xác định được của bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở tương đương của đoạn mạch song song với các điện trở thành phần
 • Vận dụng tính được điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần.

3. Năng lực

 • K4: Vận dụng (giải thích, dự đoán, tính toán, đề ra giải pháp, đánh giá giải pháp...) kiến thức vật lí vào các tình huống thực tiễn.
 • P1: Đặt ra các câu hỏi về một sự kiện vật lí
 • P5: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong học tập vật lí.
 • P8: Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết quả thí nghiệm và rút ra nhận xét.
 • X8: Tham gia hoạt động nhóm trong học tập vật lí

4. Thái đ: Yêu thích môn học

II. Chuẩn bị

Cả lớp:

Mỗi nhóm: 3 điện trở mẫu trong đó có một điện trở là điện trở tương đương của hai điện trở kia mắc song song.(6W; 10W; 15W)

 • 1 Ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A
 • 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V
 • 1 nguồn điện 6V, 1 công tắc.
 • 9 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30cm.

III. Tổ chức hoạt động học của học sinh

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ: Viết công thức tính I, U, R của đoạn mạch gồm hai điện trở R1và R2mắc nối tiếp.

3. Bài mới

Trợ giúp của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Ôn lại các kiến thức có liên quan đến bài học.

K8,X8

? Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc song song.

? Hiệu điện thế và CĐDĐ của mạch chính có quan hệ như thế nào với hiệu điện thế và CĐDĐ của mạch rẽ.

I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song.

1. Nhớ lại kiến thức ở lớp 7.

HS1: vẽ sơ đồ:

(1)

(2)

Hoạt động 2: Nhận biết được đoạn mạch gồm 2 điền trở mắc song song.

P5; X8

GV: dùng sơ đồ HS vẽ thay 2 bóng đèn bởi 2 điển trở

? Các điện trở R1 và R2 có mấy điểm chung chúng được mắc như thế nào với nhau.

? Nêu vai trò của Ampe kế của vôn kế trong sơ đồ

GV: các hệ thức vẫn đúng với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song.

GV: Yêu cầu HS chứng minh C2

2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song

HS: R1 và R2 mắc song song

HS: trả lời

R1 và R2 mắc song song

C2: Có:

<=> I1 .R1 = I2. R2

Đánh giá bài viết
1 130
Sắp xếp theo
  Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm