Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 55

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 55: Bài tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Vận dụng kiến thức để giải được các bài tập định tính và định lượng về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, về TK và về các dụng cụ quang học đơn giản (máy ảnh, con mắt, kính cận, kính lão, kính lúp)
  • Thực hiện được các phép tính về hình quang học
  • Giải thích được một số hiện tượng và một số ứng dụng về quang hình học.

2. Kĩ năng: Giải các bài tập về quang hình học.

3. Thái độ: Cẩn thận khi tính toán

4. Hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Phát triển năng lực tư duy, năng lực hoạt động nhóm.

II- Đồ dùng.

1- Giáo viên: Nội dung bài tập

2- Học sinh: làm các bài tập 1, 2, 3

III. Phương pháp. Luyện tập thực hành, nêu và giả quyết vấn đề.

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định.

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới.

Hoạt động1: Giải bài 1

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

B1: Đọc đầu bài.

B2:

- Phân tích đầu bài.

- Quan sát thí nghiệm và trả lời câu hỏi:

B3:

- Thảo luận nêu các bước vẽ.

-Cả lớp cùng thực hiện 2’ sau đó 1 HS lên bảng vẽ.

- Nêu yêu cầu của bài.

- Gợi ý HS phân tích đầu bài.

(?)Trước khi đổ nước, mắt có thấy tâm O của đáy bình không?

(?)Vì sao khi đổ nước, mắt lại nhìn thấy tâm O?

(?)Để vẽ được đường truyền ánh sáng từ O tới mắt? Phải tìm điểm tới như thế nào?

- Theo dõi, hướng dẫn HS vẽ đúng tỉ lệ đã cho.

- Chính xác, sửa chữa cho học sinh.

Hoạt động 2: Giải bài 2

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

B1: Đọc đầu bài và tóm tắt đầu bài.

B2 :

- Trình bày cách giải.

- Vẽ hình và đo chiều cao của ảnh và của vật vào giấy (hoặc bảng phụ)

- Tính tỉ số h/h'

B3:

a, - Xét ta có:

A'B' = 3AB

b, Kết quả đo:

AB = ….cm

A'B' = …. cm A'B = 3AB

B4:

Vậy kết quả đo và tính toán là như nhau.

- Nêu yêu cầu của bài. Hướng dẫn HS chon một tỉ lệ xích thích hợp để vẽ vào vở, chẳng hạn OF = 3cm thì OA = 4cm

- Yêu cầu HS nêu các bước vẽ. Cả lớp cùng vẽ

- Quan sát và giúp đỡ HS vẽ hình.

- Nếu HS gặp khó khăn GV gợi ý:

(?) ảnh là ảnh gì?

(?) Sử dụng tia sáng đặc biệt nào để vẽ hình?

- Tổ chức HS thảo luận kết quả, đối chiếu đáp án trên bảng.

-Khẳng định kết quả đo, và tính toán là như nhau.

Đánh giá bài viết
1 37
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm