Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 6

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 6: Bài tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Ôn lại lý thuyết về đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song, định luật ôm.
  • Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch mắc nối tiếp , song song và đoạn mạch vừa mắc nối tiếp vừa mắc song song gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng suy luận, tính toán, tổng hợp, kỹ năng làm bài tập vật lý theo 4 bước.

3. Năng lực

  • P5: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong học tập vật lí
  • X8: Tham gia hoạt động nhóm trong học tập vật lí

4. Thái độ: Cẩn thận, linh hoạt, khi làm bài.

II. Chuẩn bị:

GV: Lời giải bài tập SGk

HS: ôn tập các công thức đã học

III. Tổ chức hoạt động của học sinh

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra (Kết hợp trong giờ)

3. Bài mới

giáo án vật lý

Đánh giá bài viết
1 123
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm