Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 47

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 47: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Nêu được ảnh của 1 vật sáng tạo bởi TKPK luôn và ảnh ảo, Không hứng được trên màn. Mô tả được đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi TKPK. Phân biệt được ảnh ảo được tạo bởi TKPK và TKHT.
  • Dùng 2 tia sáng đặc biệt dựng được ảnh của 1 vật tạo bởi TKPK.

2. Kĩ năng:

  • Sử dụng thiết bị thí nghiệm để nghiên cứu ảnh của vật tạo bởi TK phân kì.
  • Kĩ năng dựng ảnh của TK phân kì,

3. Thái độ: Nghiêm túc, cộng tác với bạn để thực hiện thí nghiệm

4. Hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Phát triển năng lực tư duy, năng lực hoạt động nhóm.

II. Đồ dùng.

1- Giáo viên: Vài thấu kính phân kì; Các thí nghiệm, hình ảnh ảo; Máy chiếu TN ảo /sgk.

2- Học sinh: Đồ dùng kẻ vẽ: thước thẳng, eke.

III. Phương pháp. thực nghiệm, mô hình, luyện tập thực hành.

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định. .

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới.

Khởi động. Kiểm tra bài cũ - Tổ chức tình huống học tập.

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

- 1 HS lên bảng nêu và vẽ đường truyền của 2 tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì.

- HS ở dưới lớp theo dõi và nhận xét.

- Quan sát hình ảnh của dòng chữ qua thấu kính phân kì và trả lời câu hỏi:

(?) Đặc điểm của ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì có đặc điểm gì?

- Đặt câu hỏi.

- Gọi 1 HS lên bảng trả lời.

- Đánh giá, cho điểm.

- Cho HS quan sát dòng chữ qua thấu kính phân kì và đặt câu hỏi.

Bài giảng.

Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì.

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

- Thảo luận trả lời câu hỏi:

-Quan sát thí nghiệm.

- Thảo luận theo nhóm, trả lời câu C1, C2

- Nêu các đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì.

- Chiếu thí nghiệm hình 45.1 (SGK-T122)

+ Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì, ta phải chuẩn bị dụng cụ gì? Cách tiến hành như thế nào?

Chốt kiến thúc: Ảnh của 1 vật tạo bởi thấu kính phân kì là ảnh ảo, cùng chiều với vật.

Hoạt động 2: Dựng ảnh của một vật sáng AB tạo bởi thấu kính phân kì.

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

- Thảo luận, trả lời câu C3.

- Cá nhân vẽ ảnh và trả lời câu C4 trong phiếu.

a. Dựng ảnh A'B' của AB.

b. - Khi tịnh tiến, AB luôn vuông góc với trục chính thì tại mọi vị trí, tia BI không đổi, cho tia ló IK cũng không đổi.

- Do đó tia BO luôn cắt IK kéo dài tại B' luôn nằm trong đoạn FI.

- Vậy A'B' luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

- Thống nhất câu trả lời.

- Rút ra nhận xét vị trí của ảnh tạo bởi thấu kính phân kì.

- Cho HS nhắc lại cách dựng ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ. Gợi ý vẽ ảnh vật tạo bởi TKPK tương tự

- Gợi ý:

(?) Khi dịch vật AB lại gần hoặc ra xa thấu kính thì hướng của tia khúc xạ tạo bởi tia tới BI song song với trục chính có thay đổi không?

(?) Ảnh B' của B là giao của những tia nào?

Chốt kiến thức: Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước TKPK luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của TK.

Đánh giá bài viết
1 91
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm