Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 61

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 61: Thực hành nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Trả lời được câu hỏi: thế nào là ánh sáng đơn sắc, ánh sáng không đơn sắc?

2. Kĩ năng: biết cách dùng đĩa CD để nhận biết ánh sáng đơn sắc và sáng sáng không đơn sắc:

3. Thái độ: rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, khoa học

4. Hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Phát triển năng lực tư duy, năng lực hoạt động nhóm.

II- Đồ dùng.

1- Giáo viên: Phiếu học tập cho mỗi nhóm.

Báo cáo thực hành:

NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ

ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC BẰNG ĐĨA CD

Họ và tên……........................................... Lớp: ………….

1.Trả lời câu hỏi:

a,Ánh sáng đơn sắc là gì?

b,Ánh sáng không đơn sắc là gì?

c,Trình bày cách nhận biết ánh sáng đơn sắc hoặc không đơn sắc bằng đĩa CD

2.Kết quả:

a,Màu của ánh sáng được phân tích ra từ các ánh sáng màu tạo ra nhờ các tấm lọc màu khác nhau

Bảng 1

Kết quả quan sát

Lần TN

Các màu của ánh sáng được phân tích ra

Kết luận: AS đơn sắc?

AS không đơn sắc

Với tấm lọc màu đỏ

Với tấm lọc màu lam

Với tấm lọc màu lục

b, Kết luận chung:

2- Học sinh: mỗi nhóm:

  • 1 đèn phát ra ánh sáng trắng- 1 bộ các tấm lọc màu đỏ, lục, lam, 1 đĩa CD
  • Một số nguồn sáng đơn sắc (đèn LED đỏ hoặc bút laze...)-1 báo cáo thực hành (mẫu SGK-T10)

III. Phương pháp. Thực hành

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định.

2. Kiểm tra bài cũ

3. Ôn lại kiến thức liên quan đến bài học.

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

- Trả lời câu hỏi:

+Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không thể phân tích thành các ánh sáng màu khác

+Ánh sáng không đơn sắc cũng có một màu nhất định nhưng có thể phân tích thành các ánh sáng màu khác nhau

+Mục đích thí nghiệm: Dùng đĩa CD để phân tích các ánh sáng có một màu, từ đó nhận biết ánh sáng nào là ánh sáng đơn sắc, ánh sáng nào là ánh sáng không đơn sắc

+Cách nhận biết hai loại ánh sáng: Chiếu ánh sáng đó lên bề mặt đĩa CD, nghiêng đĩa CD theo nhiều phương khác nhau và quan sát ánh sáng phản xạ. Nếu: Chỉ có một màu sắc thì ánh sáng chiếu tới đĩa CD là đơn sắc, nếu có từ hai ánh sáng

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Đặt câu hỏi. Có thể phân tích ánh sáng bằng những cách nào?

-Đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi

(?)ánh sáng đơn sắc là gì?

(?)ánh sáng không đơn sắc là gì?

(?)Mục đích thí nghiệm?

(?)Trình bày cách nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

-Nhận xét, chính xác các nội dung kiến thức liên quan đến vấn đề cần thực hành.

-Giao nhiệm vụ thực hiện TN theo nhóm, ghi vào nháp các nội dung yêu cầu, làm báo cáo thực hành cá nhân.

Đánh giá bài viết
1 23
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm