Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 67

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 67: Bài tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

  • Vận dụng kiến thức để giải được các bài tập định tính và định lượng về hiện tượng khúc xạ ánh sáng về thấu kính HT và TKPK.
  • Củng cố kiến thức về ánh sáng trắng và ánh sáng màu.
  • Vận dụng những kiến thức đã học để giải bài tập
  • Rèn luyện tính tự giác, kĩ năng phân tích bài toán vật lí, tính suy luận logic

II. Chuẩn bị. Giáo viên chuẩn bị thêm một số bài tập mang tính hệ thống hoá kiến thức.

III. Các hoạt động dạy và học

1. Tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Bài mới.

Bài tập 1.

Một vật cao 120cm đặt cách máy ảnh 3m. Dùng máy ảnh để chụp vật này thì thấy ảnh cao 2cm.

a/ Hãy dựng ảnh của vật này trên phim (không cần đúng tỉ lệ)

b/ Tính khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh.

Bài tập 2.

Một mắt có tiêu cự của thuỷ tinh thể là2cm khi không điều tiết .

a./ Khoảng cách từ quang tâm đến màng lưới là 1,5cm. Mắt bị tật gì?

b./ Để ảnh của vật hiện lên ở màng lưới thì phải đeo kính gì?

Bài tập 3.

Một vật đặt cách một kính lúp 6cm. Cho biết tiêu cự của kính lúp bằng 10cm.

a./ Dựng ảnh của vật qua kính lúp (không cần đúng tỉ lệ)

b./ Ảnh là ảnh thật hay ảnh ảo? Lớn hơn hay nhỏ hơn vật?

Bài tập 4.

a) Mắt ông An là. ........... nên không nhìn rõ những vật ở gần. Để đọc sách ông An phải đeo kính...........

b). Kính lúp là dụng cụ dùng để........... Anh của một vật qua kính lúp là........... và........... vật

c). Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu lam ta được ánh sáng ...........

d). Nhìn một mảnh giấy vàng dưới ánh sáng màu đỏ, ta sẽ thấy mảnh giấy có màu...........

e). Muốn cho pin Mặt Trời phát điện thì phải chiếu........... vào pin. Tác dụng của ánh sáng lên pin gọi là...........

Bài tâp 1.

a./ Dựng ảnh của vật trên phim như hình vẽ

- AB là ảnh của AB: ảnh thật và nhỏ hơn vật

b./ Tính khoảng cách từ phim đến vật kính:

- Tam giác OAB đồng dạng với tam giác OAB suy ra: OA = 5cm

Bài tập 2.

a./ Do tiêu điểm của mắt nằm sau màn lưới nên mắt này là mắt lão (vật ở vô cực sẽ cho ảnh ở sau màng lưới)

b./ Để khắc phục tật lão thị phải đeo kính hội tụ (kính lão)

Bài tập 3.

a./ Dựng ảnh như hình vẽ:

b./ Anh của vật qua kính lúp là ảnh ảo.

- Tam giác OAB đồng dạng với tam giác OAB và FAB đồng dạng với FOI ta rút ra được

OA = 5cm và AB / AB = 2,5 lần

Bài tập 4.

a) mắt lão; hội tụ

b) quan sát các vật nhỏ; ảnh ảo; lớn hơn

c) màu lam

d) màu đen

e) ánh sáng, tác dụng quang điện

Đánh giá bài viết
1 71
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm