Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 11

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 11: Điện năng - Công của dòng điện bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Nêu được một số dấu hiệu chứng tỏ dòng điện có mang năng lượng.
  • Nêu được dụng cụ đo điện năng là công tơ điện. Mỗi số đếm của công tơ điện là 1 KW.h.
  • Chỉ ra được sự chuyển hoá các dạng năng lượng trong hoạt động của một số dụng cụ điện.
  • Viết được công thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

2. Kỹ năng: Vận dụng được các công thức A = P .t = U.I.t đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng

3. Thái độ: Có ý thức liên hệ kiến thức lí thuyết vào thực tế.

II. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị của giáo viên: 1 công tơ điện.

2. Chuẩn bị của học sinh: Chuẩn bị bài theo yêu cầu từ tiết trước.

III. Tổ chức các hoạt động của học sinh:

1. n định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: Số oát ghi trên một dụng cụ điện cho biết điều gì? Công suất điện của một dụng cụ điện được tính như thế nào? Ghi công thức

3. Bài mới:

Trợ giúp của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Tìm hiểu năng lượng của dòng điện.

ĐVĐ: Hàng tháng, mỗi gia đình sử dụng điện phải trả tiền theo số đếm của công tơ điện. Số đếm này chi biết công suất điện hay lượng điện năng tiêu thụ? ® vào bài.

- Treo tranh H13.1.

- Yêu cầu HS quan sát tranh, đọc yêu cầu C1?

? Hãy trả lời C1?

? Điều gì chứng tỏ công cơ học được thực hiện trong hoạt động của máy bơm nước, máy khoan?

? Điều gì chứng tỏ dòng điện cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của mỏ hàn, bàn là, bếp điện?

? Các ví dụ trên chứng tỏ điều gì?

GV thông báo: năng lượng của dòng điện gọi là điện năng.

I. Điện năng

1. Dòng điện có mang năng lượng

* Hoạt động cá nhân:

- Quan sát hình 13.1 /SGK.

- Xác định yêu cầu C1.

- Trả lời C1:

+) Dòng điện thực hiện công trong hoạt động của máy bơm nước, máy khoan.

+) Dòng điện cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của mỏ hàn, bàn là, nồi cơm điện.

HS: Khi có điện, các thiết bị này hoạt động và sinh ra công.

HS: Khi có dòng điện chạy qua, nhiệt năng của các vật này thay đổi (Nhiệt độ tăng lên)

→ Kết luận: Chứng tỏ dòng điện có mang năng lượng

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự chuyển hoá điện năng thành các dạng năng lượng khác.

? Nêu những dạng năng lượng được chuyển hoá từ điện năng mà em biết?

- GV treo bảng 1.

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm (3 phút): thảo luận trả lời C2; C3.

- Theo dõi, hỗ trợ những nhóm yếu.

- Gọi đại diện nhóm trình bày C2, C3.

- Gọi các nhóm khác bổ xung, nhận xét.

GV chuẩn lại bài làm của nHS.

? Điện năng có thể chuyển hoá thành những dạng năng lượng nào?

GV mở rộng: ngoài ra điện năng còn có thể chuyển hoá thành một số dạng năng lượng khác như hoá năng, năng lượng từ trường… → Yêu cầu HS tự tìm hiểu thêm.

? Nhắc lại công thức hiệu suất đã học ở lớp 8?

Thông báo: Công thức này vẫn đúng đối với điện học. Trong đó Ai là phần năng lượng có ích, Atp là toàn bộ điện năng tiêu thụ.

? Có thể kết luận gì về năng lượng của dòng điện?

GV chốt: Nội dung kết luận.

2. Sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác.

- Cá nhân HS trả lời theo ý hiểu.

- Các nhóm thảo luận ( 3 phút).

C2: Chỉ ra những dạng năng lượng được chuyển hoá từ điện năng ở bảng 1.

Dụng cụ điện

Điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng nào

Bóng đèn dây tóc

Nhiệt năng và năng lượng as

Đèn LED

Năng lượng as và nhiệt năng

Nồi cơm điện, bàn là

Nhiệt năng và năng lượng as

Quạt điện, máy bơm nước

Cơ năng và nhiệt năng

C3: Chỉ ra phần năng lượng có ích, vô ích

Trong các dạng năng lượng được chuyển hoá từ điện năng trong bảng 1.

- Cử đại diện nhóm trả lời.

- Các nhóm bổ xung bài cho nhau. Nhiệt năng

HS: Điện năng: Cơ năng.

Năng lượng á/sáng

HS: Nhắc lại công thức: H =

3. Kết luận: SGK/ T 38.

- Đọc kết luận.

Đánh giá bài viết
1 59
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm