Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 65

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 65: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức

  • Nhận biết được cơ năng và nhiệt năng dựa trên những dấu hiệu quan sát trực tiếp
  • Nhận biết được quang năng, hóa năng, nhiệt năng nhờ chúng chuyển hóa thành cơ năng hoặc nhiệt năng.
  • Nhận biết được khả năng chuyển hóa qua lại giữa các dạng năng lượng mọi sự biến đổi trong tự nhiên đều kèm theo sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

2. Kĩ năng: rèn luyện kỹ năng suy luận, phán đoán

3. Thái độ: rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, khoa học

4. Hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Phát triển năng lực tư duy, năng lực hoạt động nhóm.

II- Đồ dùng

1- Giáo viên: - Phiếu học tập cho mỗi nhóm

Câu 1: Một vật có năng lượng khi nó có khẳ năng………………………… hay làm…………………. các vật khác.

Câu 2: Kể tên các dạng năng lượng đã học?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Nêu sự chuyển hóa từ dạng năng lượng nào sang dạng năng lượng nào trong các quá trình sau:

+Cắm điện cho quạt điện quay:……………………………………………………………………….

+Phơi thóc ngoài năng cho thóc khô………………………………………………………………….

+Nối hai đầu dây bóng điện với hai cực pin cho bóng điện sáng……………………………………..

-Hình ảnh minh họa Hình 59.1, máy tính, máy chiếu, bảng phụ bảng C4.

III. Phương pháp. Nêu và giải quyết vấn đề, mô hình trực quan, vấn đáp.

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định.

2. Kiểm tra bài cũ

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

-Một HS lên bảng trả lời

- Nghe câu hỏi tình huống, vài HS trả lời theo ý hiểu

-Gọi 01 HS trả lời câu hỏi: Nêu các dạng năng lượng đã học?

- Đặt câu hỏi tình huống.

(?)Một vật khi nào có năng lượng, căn cứ vào đâu mà nhận biết năng lượng đó?

3. Bài mới.

* Khởi động: Ta đã biết, năng lượng rất cần thiết cho cuộc sống của con người, Vấn đề năng lượng quan trọng đến mức tất cả nước đều phải coi việc cung cấp năng lượng cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân là việc quan trọng hàng đầu. Vậy có những dạng năng lượng nào, căn cứ vào đâu mà bạn nhận biết được cá dạng năng lượng đó?

* Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1: Nêu các dấu hiệu để nhận biết cơ năng và nhiệt năng

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

- Cá nhân tự nghiên cứu trả lời câu C1, C2.

- Trả lời câu hỏi

-HS: Thực hiện công, làm nóng vật khác

- Rút ra kết luận về những dấu hiệu để nhận biết vật có cơ năng hay nhiệt năng.

-Chiếu các câu hỏi và hình vẽ các câu hỏi C1,C2

- Gọi vài HS lần lượt trả lời câu C1, C2 trước lớp.

- Nêu câu hỏi.

(?) Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết vật có cơ năng, có nhiệt năng?

(?) Nêu ví dụ vật có cơ năng, có nhiệt năng?

GV chốt kiến thức mục I

Hoạt động 2: Nêu các dạng năng lượng và sự chuyển hóa giữa chúng

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

B1 : Chuyển giao nhiệm vụ:

-Cá nhân tại chỗ nêu các dạng năng lượng:

Cơ năng, nhiệt năng, hóa năng, quang năng, điện năng.

B2 : Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Quan sát hình 59.1 (SGK-T155) suy nghĩ xem năng lượng gì xuất hiện ở các bộ phận 1 và 2 trong các thiết bị.

B3: Báo cáo kết quả thảo luận:

- Cá nhân lần lượt trả lời C3

- Lên bảng trình bày theo yêu cầu của GV.

-HĐ nhóm 5 phút thực hiện C4

-Các nhóm báo cáo kết quả, nhận xét kết quả của nhóm khác.

- Thảo luận, trả lời câu hỏi:

+HS: Nhận biết được khi chúng chuyển hóa thành cơ năng hoặc nhiệt năng.

+HS: Ví dụ đun nước bằng củi hóa năng thành nhiệt năng.

B4: Đánh giá, chốt kiến thức:

- Rút ra kết luận.

-Chiếu nội dung các dạng năng lượng đã học và yêu cầu HS nêu lại.

Nêu các dạng năng lượng đã học?

- Chiếu hình 59.1, yêu cầu HS nghiên cứu C1.

- Gọi 5 HS trình bày 5 thiết bị.

- Yêu cầu HS nhận xét ý kiến của từng bạn.

- Chiếu biểu diễn các TN tương ứng với các thiết bị H59.1 SGK và chính xác câu trả lời.

- Hướng dẫn trả lời C4:

+Xét từng thiết bị có năng lượng ban đầu là gì?

+Năng lượng chuyển hóa thành là gì, ghi vào bảng. VD TB D: điện năng, nhiệt năng.

- Thảo luận 5 phút thực hiện câu C4.

-Chính xác kết quả của các nhóm

- Nêu câu hỏi.

(?) Dựa vào đâu mà ta nhận biết được điện năng, hoá năng và quang năng?

(?) Hãy lấy ví dụ chứng tỏ mỗi quá trình biến đổi trong tự nhiên đều kèm theo một sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác?

- Yêu cầu HS rút ra kết luận.

- GV chốt kiến thức mục II

Đánh giá bài viết
1 55
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm