Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 58

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 58: Bài tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Phát biểu được khẳng định: trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu khác nhau
  • Trình bày và phân tích được thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính để rút ra kết luận: trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu.
  • Trình bày và phân tích được thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng bằng đĩa CD để rút ra được kết luận về sự phân tích ánh sáng trắng.

2. Kĩ năng:

  • Kĩ năng phân tích hiện tượng phân ánh sáng trắng và ánh sáng màu qua thí nghiệm.
  • Vận dụng kiến thức thu thập được giải thích các hiện tượng ánh sáng màu như cầu vồng, bong bóng xà phòng… dưới ánh trắng

3. Thái độ: cẩn thận, nghiêm túc

II. Đồ dùng.

Giáo viên: Phiếu học tập.

Câu 1: Hoàn thiện từ còn thiếu:

Hiện tượng tia sáng truyền từ nước sang không khí bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường là hiện tượng...........................................................................................

Vẽ hình biểu diễn hiện tượng trên?

.........................................................................................

Câu 2: Hoàn thiện các câu sau:

Thấu kính có phần rìa mỏng hơn phần giữa là …………………………

Thấu kính phân kì có ………………………………………….....luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật

............ cho ảnh thật ngược chiều với vật, khi vật đặt ở vị trí ngoài tiêu cự

Câu 3: Điền vào chỗ trống: Đối với thấu kính phân kỳ:

a) Tia tới quang tâm thì tia ló.............................................................................................

b) Tia tới song song trục chính thì tia ló ...........................................................................

Câu 4: Vẽ 3 tia tới ứng với các tia ló

2. Học sinh: Đồ dùng kẻ vẽ

III. Phương pháp. Vấn đáp, luyện tập thực hành, hoạt động nhóm.

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định.

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới.

Hoạt động 1: Ôn tập một số kiến thức cơ bản

Mục tiêu. Ôn tập, hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã học trong chương III.

Cách tiến hành.

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

- Cá nhân lần lượt trả lời câu hỏi của GV:

1) Thế nào gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

2) Tia sáng truyền từ không khí vào nước thì góc khúc xạ lớn hay nhỏ hơn góc tới?

- Ôn tập kiến thức về thấu kính:

3) Nêu các đặc điểm của thấu kính hội tụ? So sánh với thấu kính phân kì?

4) Dựa vào đặc điểm nào của ảnh để nhận biết thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì?

- HS khác có thể sửa chữa (nếu cần thiết).

- Đọc các câu hỏi nhằm ôn tập và hệ thống lại các kiến thức cơ bản.

-Cho HS ôn lại đặc điểm thấu kính bằng hai câu hỏi:

- Để thêm một số trường hợp đặc biệt của ảnh tạo bởi thấu kính.

Hoạt động 2: Vận dụng trả lời câu hỏi.

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

- Nhận phiếu học tập.

- Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong phiếu bài tập.

- Thảo luận trả lời bổ sung.

- Phát phiếu học tập và đề nghị HS thảo luận để trả lời các câu hỏi.

- Cho HS đối chiếu đáp án.

Hoạt động 3: Giải bài tập 1.

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

- Đọc đầu bài, tóm tắt đầu bài.

- Trả lời câu hỏi:

(?)ảnh A'B' là ảnh gì?

- Vẽ hình:

-Tóm tắt: AB = 5cm; OF = 20cm; OA = 30cm

A'B' =?, OA’ =?

-Thảo luận cách làm.

- Yêu cầu hs đọc đầu bài 1: Đặt một vật sáng AB cao 5cm trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm thu được ảnh A'B'. Bằng phép vẽ và kiến thức hình học tìm độ cao A'B' và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính, biết AB đặt cách thấu kính 30cm.

-Hãy tóm tắt đầu bài? Tính những đoạn thẳng nào trên hình vẽ?

-Chỉ cần xét cặp tam giác đồng dạng đúng, không cần tính cụ thể

- Tổ chức cho HS thảo luận kết quả và cho HS đối chiếu đáp án.

-Yêu cầu về nhà trình bày cụ thể

Đánh giá bài viết
1 52
Sắp xếp theo

Giáo án Vật lý lớp 9

Xem thêm