Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 31

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 31: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Nêu được dòng điện cảm ứng xuất hiện khi có sự biến thiên của số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây kín

2. Kĩ năng: Giải được một số bài tập định tính về nguyên nhân gây ra dòng điện cảm ứng

3. Thái độ: Ham học hỏi, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị

Cả lớp: bảng phụ vẽ H 32.1

Mỗi nhóm: bảng 1 (SGK), 1 cuộn dây có gắn bóng đèn led

III. Tiến trình dạy

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra: Nêu các cách dùng NC để tạo ra dòng điện trong cuộn dây dẫn kín

3. Bài mới

Trợ giúp của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Khảo sát sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây

GV: thông báo xung quanh nam châm có từ trường các nhà bác học cho bằng chứng từ trường gây ra dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín.

GV: Hướng dẫn HS quan sát H32.1 và điền số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn khi nam châm ở xa và khi lại gần cuộn dây.

- Yêu cầu HS trả lời C1 → nêu nhận xét.

I. Sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây.

HS: quan sát và đếm số đường sức từ xuyên qua tiết diện S

NX1: khi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa đầu một cuộn dây dẫn thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng hoặc giảm (biến thiên)

Hoạt động 2: Tìm mối quan hệ giữa sự tăng hay giảm của số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây với sự xuất dòng điện cảm ứng.

GV: yêu cầu cá nhân HS trả lời câu 2 bằng việc hoàn thành bảng 1 trong phiếu học tập

GV: hướng dẫn HS đối chiếu, tìm điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

GV:- yêu cầu HS trả lời C3→ NX2

- Hướng dẫn HS thảo luận C4

? Từ nhận xét 1 và 2, hãy rút ra kết luận chung về điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.

? KL này có gì khác với NX2

- Yêu cầu HS chỉ rõ: Khi nam châm chuyển từ vị trí nào sang vị trí nào thì số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây tăng, giảm.

GV Thông báo: Dòng điện sinh ra từ trường và ngược lại từ trường lại sinh ra dòng điện. điện trường và từ trường tồn tại trong một thể thống nhất gọi là điện từ trường

? Điện năng có những ưu điểm gì?

? Việc sử dụng điện năng có làm ô nhiễm môi trường không vì sao?

? Các phương tiện giao thông nên sử dụng loại nào để góp phần bảo vệ môi trường?

? Trong sản xuất điện năng nên sử dụng những nguồn năng lượng nào?

II. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.

HS: lên bảng hoàn thành bảng 1 trên bảng phụ

HS: thảo luận để tìm điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

C3. Khi số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây biến đổi, thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín.

NX2 (SGK/88)

HS: thảo luận trả lời C4 → KL

Kluận (SGK)

- Thay thế các phương tiện giao thông sử dụng động cơ nhiệt bằng các phương tiện giao thông sử dụng động cơ điện.

+ Tăng cường sản xuất điện năng bằng các nguồn năng lượng sạch: Năng lượng nước, năng lượng gió, năng lượng mặt trời.

Đánh giá bài viết
1 75
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm