Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 32

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 32: Ôn tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

  • Hệ thống hoá các kiến thức về điện học: Định luật Ôm, công thức điện trở, công, công suất. Rèn luyện cho HS kỹ năng giải bài tập về điện và điện từ học, giải thích được một số trường hợp cụ thể.
  • Hứng thú học tập

II. Chuẩn bị:

GV: Máy chiếu

HS: Ôn tập chương điện học

III. Tiến trình dạy học.

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra: Kết hợp trong bài

3. Bài mới:

Trợ giúp của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết K1

GV chiếu nội dung câu hỏi yêu cầu HS thảo luận trước lớp trả lời

Phát biểu và viết công thức của định luật Ôm? ĐL được áp dụng cho các loại đoạn mạch thế nào? Viết các hệ thức diễn tả

Viết công thức tính công và công suất của dòng điện?

Phát biểu và viết công thức của định luật Jun len xơ theo hai hệ đơn vị?

GV chốt lại nội dung cơ bản của điện gồm:

+ 2 định luật: Định luật ôm.

Định luật Jun-Lenxơ.

+ Điện trở của: 1 dây dẫn.

Đoạn mạch nối tiếp, song song.

+ Định luật Jun-Lenxơ

Công suất , công của dòng điện

* Chú ý: Sau mỗi câu hỏi, giáo viên lưu lại các nội dung quan trọng, ghi tóm tắt bằng công thức trên bảng.

I. Lý thuyết:

HS thảo luận và trao đổi trước lớp các câu hỏi của phần tự kiểm tra

1: Ôn tập lý thuyết.

1. Định luật Ôm:

R1nt R2

R1 // R2

I = I1 = I2

U = U1 + U2

R12 = R1 + R2

I = I1 + I2

U = U1 = U2

Hoặc

P = U.I = I2 .R =;

(J) (cal)

Đánh giá bài viết
1 69
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm