Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 60

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 60: Các tác dụng của ánh sáng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Trả lời được câu hỏi: tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?
  • Vận dụng được tác dụng nhiệt của áng sáng trên vật màu trắng và vật màu đen để giải thích một số ứng dụng thực tế.
  • Trả lời được câu hỏi: tác dụng sinh học của ánh sáng là gì? Tác dụng quang điện của ánh sáng là gì?

2. Kĩ năng: thu thập thông tin về tác dụng của ánh sáng trong thực tế để thấy vai trò của ánh sáng.

3. Thái độ: say mê vận dụng khoa học vào thực tế

4. Hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Phát triển năng lực tư duy, năng lực hoạt động nhóm.

II- Đồ dùng

1- Giáo viên: - Phiếu học tập cho mỗi nhóm.

Câu 1: Hãy nêu các tác dụng của ánh sáng?Trong mỗi tác dụng ánh sáng đã chuyển hóa thành năng lượng gì?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Mùa đông nên mặc áo màu tối(đen, tím,…) vì…………………………………………………....

Mùa hè nên mặc ………………………………………vì màu sáng hấp thụ năng lượng ánh sáng kém làm cho cơ thể mát.

-Một số hình ảnh thực tế về tác dụng nhiệt ánh sáng, TN ảo tác dụng nhiệt, pin mặt trời.

III. Phương pháp. Nêu và giải quyết vấn đề; mô hình, thực nghiệm.

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định.

2. Kiểm tra bài cũ.

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

- 1 HS trả lời câu hỏi:

Vì sao ta nhìn thấy màu sắc của các vật?

(?) Vì sao vật màu đen không tán xạ bất kì ánh sáng màu nào, nhưng ta vẫn "nhìn thấy" vật màu đen?

- HS khác nhận xét.

- Trả lời câu hỏi theo ý hiểu: phơi thóc, ngô

- Đặt câu hỏi.

(?)Nêu kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng của các vật màu? Chiếu ánh sáng trắng và ánh sáng đỏ lên tờ giấy màu xanh thì nhìn thấy tờ giấy có màu lần lượt là gì?

- Đánh giá, cho điểm.

- Yêu cầu 2 HS đọc tình huống.

(?)Nêu một việc ở gia đình em cần dùng đến ánh sáng mặt trời?

3. Bài mới:

* Khởi động

* Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1: Tìm hiểu tác dụng nhiệt của ánh sáng

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- Đọc SGK và trả lời C1, C2

Quần áo phơi năng sẽ khô

Phơi thóc, phơi quần áo, làm muối.

- Trả lời câu hỏi:

- Dự đoán: Vì sao khi trời nắng to ta không nên mặc áo màu tối?

- Nêu dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm.

B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Các nhóm quan sát thí nghiệm nghiên cứu tác dụng nhiệt của ánh sáng trên các vật màu trắng và màu đen. Ghi kết quả vào bảng.

B3: Báo cáo kết quả thảo luận:

- Dựa vào bảng kết quả để trả lời C3.

B4: Đánh giá, chốt kiến thức:

- Rút ra kết luận.

- Nhận xét các ví dụ HS nêu trong câu trả lời.

- Nêu câu hỏi.

Ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm vật ntn? Khi đó nămg lượng ánh sáng đã biến thành gì? Đó là tác dụng gì của ánh sáng?

- Hướng dẫn HS tìm hiểu dụng cụ và cách tiến hành.

- Cho HS thảo luận kết quả và rút ra kết luận.

-Thông báo vật màu tối, vật màu sáng và khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng của chúng.

GV chốt kiến thức mục I

Ánh sáng có tác dụng nhiệt, trong tác dụng này ánh sáng đã biến thành nhiệt năng. Trong cuộc sống và sản xuất cần sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng để góp phần tiết kiệm năng lượng.

Đánh giá bài viết
1 30
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm