Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 13

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 13: Thực hành xác định công suất của các dụng cụ điện bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Xác định công suất của bóng đèn với các hiệu điện thế khác nhau
  • Từ TN rút ra NX: công suất tiêu thụ của một bóng đèn dây tóc tăng khi HĐT đặt vào bóng đèn tăng (không vượt quá HĐT định mức) và ngược lại.

2. Kĩ năng:

  • Mắc mạch điện đúng sơ đồ mạch điện, sử dụng các dụng cụ đo.
  • Sử dụng công thức P = UI để xác định công suất của bóng đèn.
  • Kĩ năng giải bài tập tính công suất điện.

3. Thái độ: Cẩn thận, hợp tác trong hoạt động nhóm.

II. Chuẩn bị:

* Mỗi nhóm HS:

  • 1 nguồn điện 6V (biến thế nguồn); 1 công tắc, 9 đoạn dây nối.
  • 1 ampe kế GHĐ 500mA; ĐCNN 10mA; 1 vôn kế GHĐ 5V; ĐCNN 0,1V.
  • 1 bóng đèn pin 2,5V - 1W; 1 biến trở 20 - 2A.

* Mỗi HS: Một báo cáo thực hành theo mẫu, làm phần trả lời câu hỏi.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra

Kiểm tra việc chuẩn bị của HS

3. Bài mới

Trợ giúp của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Trình bày việc chuẩn bị báo cáo thực hành trả lời các câu hỏi về cơ sở lý thuyết của bài thực hành.

GV: yêu cầu 1 số HS trình bày câu trả lời đối với các câu hỏi nêu ra ở phần 1 của mẫu báo cáo.

GV: kiểm tra việc chuẩn bị mẫu báo cáo

I. Trả lời câu hỏi.

HS: trả lời lần lượt từng câu hỏi đã được chuẩn bị.

Hoạt động 2: Thực hành xác định công suất của bóng đèn

GV: Yêu cầu HS tự đọc thông tin phần II.

? Nêu các bước tiến hành thí nghiệm.

GV: yêu cầu HS hoạt động nhóm tiến hành thí nghiệm theo các bước

GV: Kiểm tra hướng dẫn các nhóm mắc đúng Ampe kế và vôn kế, cũng như việc điều chỉnh biến trở để có được hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn đúng như yêu cầu ghi trong bảng 1 của mẫu báo cáo.

1. Xác định công suất của đèn với các hiệu điện thế khác nhau, và công suất của quạt điện.

Hoạt động 3: Hoàn thiện toàn bộ mẫu báo cáo thực hành để báo cáo

GV:- yêu cầu HS hoàn thành báo cáo

- Nhận xét ý thức thái độ và tác phong làm việc của các nhóm, tuyên dương các nhóm làm tốt và nhắc nhở các nhóm làm chưa tốt.

- Thu báo cáo của HS về nhà chấm:

+ ý thức tốt: 10 điểm; Khá: 8 điểm; TB: 6 điểm.

+ Chuẩn bị báo cáo đầy đủ, trả lời đúng mỗi câu hỏi: 2 điểm;

+ Kết quả thí nghiệm chính xác, kĩ năng thực hành thành thạo: 5 điểm; Khá: 2 điểm; TB: 1điểm; Yếu: 0,5 điểm. Rút ra nhận xét 1 điểm

HS: hoàn thành báo cáo để nộp cho GV

Nghe nhận xét rút kinh nghiệm cho bài học sau

Đánh giá bài viết
1 52
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm