Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 43

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 43: Thấu kính hội tụ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Nhận dạng được thấu kính hội tụ
  • Mô tả được sự khúc xạ của các tia sáng đặc biệt (tia tới quang tâm, tia song song với trục chính và tia có phương đi qua tiêu điểm) qua thấu kính hội tụ

2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập đơn giản về thấu kính hội tụ và giải thích một vài hiện tượng thường gặp trong thực tế

3. Thái độ: yêu thích môn học

4. Hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Phát triển năng lực tư duy, năng lực hoạt động nhóm.

II. Đồ dùng.

Giáo viên: Một số thấu kính hội tụ, kính lúp. Máy chiếu TN ảo /sgk. Phiếu học tập:

III. Phương pháp. Mô hình, thực nghiệm, hoạt động nhóm, vấn đáp.

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định.

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới.

*. Khởi động.

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

- Quan sát thấu kính hội tụ và trả lời câu hỏi:

+ Loại kính này gọi là gì?

+ Nó có đặc điểm gì?

- Đặt câu hỏi.

- Cho HS quan sát thấu kính hội tụ và nêu tình huống.

* Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1: Nhận biết đặc điểm của thấu kính hội tụ.

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

- Tìm hiểu thông tin SGK.

- Quan sát dụng cụ và tìm hiểu cách làm.

- Dự đoán:

(?) Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm gì?

- Quan sát GV làm thí nghiệm hình 42.2 (SGK-T113) và nhận xét.

- Cá nhân HS đọc thông tin về tia tới, tia ló

- Trả lời câu hỏi:

(?) Chỉ ra đâu là tia tới, tia ló trong thí nghiệm?

GV chốt kiến thức: Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.

- Yêu cầu HS đọc mục I.1.

-Làm thí nghiệm hình 42.2 và yêu cầu HS rút ra nhận xét.

-Chiếu kết quả thí nghiệm.

- Đặt câu hỏi.

- Vài HS chỉ.

Nhận biết hình dạng của thấu kính hội tụ.

- Trả lời câu C3, từ đó nhận xét:

(?) Thấu kính hội tụ có phần rìa thế nào so với phần giữa?

- Thu nhận thông tin.

GV chốt kiến thức: Thấu kính hội tụ có phần dìa mỏng hơn phần giữa.

- Cho HS trả lời câu C3.

-Chiếu hình ảnh mặt cắt thấu kính hội tụ

- Thông báo vật liệu làm thấu kính hội tụ và kí hiệu.

Hoạt động 2: Tìm hiểu các khái niệm trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính hội tụ.

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

- Thảo luận, trả lời câu C4.

- Trả lời câu hỏi:

(?) Trục chính của thấu kính là gì?

- Tìm hiểu khái niệm quang tâm.

- Trả lời câu hỏi:

(?) Quang tâm của thấu kính là gì?

(?) Tia sáng bất kỳ qua quang tâm thì tia ló có đặc điểm gì?

- Trả lời câu C5, C6.

- Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:

(?) Tiêu điểm của thấu kính là gì? Mỗi thấu kính có mấy tiêu điểm? Vị trí cuả chúng có đặc điểm gì?

(?) Tia sáng đi qua tiêu điểm thì tia ló có đặc điểm gì?

- Đọc SGK và trả lời câu hỏi:

(?) Tiêu cự của thấu kính hội tụ là gì?

GV chốt kiến thức: Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:

- Tia tới qua quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.

- Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm.

- Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.

- Yêu cầu HS trả lời câu C4, chỉ ra trục chính của thấu kính hội tụ.

- Hướng dẫn HS tìm hiểu các khái niệm, vẽ các đường truyền của ba tia sáng đặc biệt.

· Tia tới đi đến quang tâm

· Tia tới song song với trục chính

· Tia tới đi qua tiêu điểm chính

- Yêu cầu HS nêu đặc điểm đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ.

Đánh giá bài viết
1 226
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm