Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 9

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 9: Bài tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Vận dụng định luật Ôm và công thức điện trở để giải bài toán về mạch điện sử dụng với hiệu điện thế không đổi, trong đó có lắp một biến trở.

2. Kỹ năng:

  • Áp dụng được CT điện trở để tính trị số điện trở của biến trở.
  • Tính được cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở trong sơ đồ mạch điện đơn giản không quá 3 điện trở.
  • Biết giải bài tập vật lí theo 4 bước cơ bản.
  • Biết vận, kết hợp dụng linh hoạt các công thức để tính các đại lượng vật lí.
  • Có kĩ năng phân tích, tính toán, tổng hợp kiến thức.

3. Thái độ: Cẩn thận, kiên trì khi làm bài tập.

II. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Bảng phụ ghi đề bài và hướng dẫn cách giải khác (nếu có) của các bài tập.

2. Chuẩn bị của học sinh: Bảng phụ, bút nhóm.

III. Tổ chức các hoạt động của học sinh:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: (15 phút)

Đề, đáp án – biểu điểm theo đề chung của trường

3. Bài mới:

Trợ giúp của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Giải bài tập (8') K1; K3; P5; X3

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS tóm tắt đề bài.

Lưu ý: Khi tóm tắt đề bài phải đổi đơn vị nếu đơn vị chưa đồng nhất.

? Nêu cách giải bài tập?

Gợi ý:

? Để tính I ta áp dụng công thức nào?

? Trong công thức đó, đại lượng nào đã biết, đại lượng nào cần tính?

? Tính R bằng công thức nào?

- Yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày bài giải.

- Chú ý hỗ trợ HS yếu làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài của bạn.

- Chuẩn lại bài làm của HS.

Lưu ý: HS hay quên ghi đơn vị và sửa lỗi trình bày cho HS.

Chốt: CT tính điện trở: R =

- Cá nhân HS đọc và xác định yêu cầu đề bài.

Bài 1(SGK/32)

- Tóm tắt:

l = 30 m; S = 0,3 mm2 = 0,3.10-6 m2

= 1,1. 10 -6 Wm ; U = 220V.

I = ?

Trả lời:

áp dụng công thức I =

- Cần tính: R =

- 1 HS lên bảng trình bày bài giải, HS cả lớp cùng làm.

Bài giải:

Điện trở của dây dẫn đó là:

R = 1,1. 10-6. = 110W

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là:

I = 2A.

- Hoàn thiện bài vào vở.

Đánh giá bài viết
1 48
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm