Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 28

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 28: Bài tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Biết được ứng dụng của quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

2. Kỹ năng:

  • Vận dụng quy tắc nắm tay phải XĐ chiều đường sức từ trong ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.
  • Vận dụng được quy tắc bàn tay trái xác định chiều lực điện từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt vuông góc và đường sức từ hoặc chiều đường sức từ (hoặc chiều dòng điện) khi biết hai trong ba yếu tố trên.

3. Thái độ: hứng thú học tập

II. Chuẩn bị:

GV: Dạng bài tập, bảng phụ

HS: làm bài tập và ôn lại lý thuyết

III. Tổ chức các hoạt động của học sinh.

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra

? Phát biểu quy tắc nắm tay phải? Nêu ứng dụng của quy tắc.

? Phát biểu quy tắc bàn tay trái? Nêu ứng dụng của quy tắc.

3. Bài mới:

Trợ giúp của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Bài tập 30.4. K2; K3

Giải bài tập 30.4/ SBT – 67

Gọi HS đọc đề bài

? Bài toán cho biết điều gì

? Yêu cầu của bài là gì

GV. Kí hiệu + chỉ chiều dòng điện đi từ phía trước ra phía sau trang giấy

Yêu cầu HS xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn ở các hình a, b, c, d

Bằng qui tắc bàn tay trái

Bài tập 30.4/ SBT – 67

HS đọc đề bài

HS hoạt động cá nhân xác định chiều của lực điện từ trên hình vẽ

4 HS lên bảng xác định

H. 30.4b . Lực điện từ hướng thẳng đứng lên trên

Hoạt động 2

Giải bài tập 30.5/ SBT – 67

Gọi HS đọc đề bài

? Bài toán cho biết điều gì

? Yêu cầu của bài là gì

GV. Kí hiệu “ .” chỉ chiều dòng điện đi từ phía sau ra phía trước trang giấy

? bằng cách nào xác định được các cực của nam châm điện

Theo dõi và hướng dẫn HS yếu

Lưu ý cách sử dụng quy tắc nắm tay phải và QT bàn tay trái

? Nhận xét cách xác định của bạn

GV.Khi biết chiều dòng điện, chiều đường sức từ ta xác định được chiều của lực điện từ

Bài tập 30.5

HS đọc đề bài

Quan sát hình 30.5 (bp)

Dùng quy tắc nắm tay phải xác định chiều của đường sức từ đối với từng cuộn dây của nam châm điện => các cực của nam châm điện

HS hoạt động cá nhân

- 1 HS lên bảng xác định chiều của lực điện từ trên hình vẽ

Chiều của lực điện từ hướng từ trên xuống dưới

Hoạt động 3: Bài tập 30.6 K2, K3, X8

Giải bài tập 30.6/ SBT – 67

Treo H 30.6

? Đọc yêu cầu của bài

GV. Đóng khóa K xác định chiều dòng điện chạy trong ống dây A bằng cách nào

? Từ đó xác định chiều của đường sức từ

(Cực của ống dây)

?Vậy ống dây B chuyển động như thế nào

Chốt lại KT.

Bài tập 30.6

Đọc bài và quan sát H 30.6

Vận dụng quy tắc nắm tay phải để xác định

1 HS lên bảng thực hiện

Đánh giá bài viết
1 74
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm