Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 39

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 39: Bài tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Ôn tập và hệ thống hóa những kiến thức đã học từ đầu HKII

2. Kĩ năng: Luyện tập giải bài tập về phần máy biến thế

3. Thái độ: Nghiêm túc, hợp tác nhóm, có ý thức thu thập thông tin

4. Hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Phát triển năng lực tư duy, năng lực hoạt động nhóm.

II. Đồ dùng: Máy tính cầm tay, bảng phụ

III. Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập thực hành.

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định.

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới.

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức đã học

- Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế một HĐT xoay chiều thì ở hai đầu cuộn thứ cấp xuất hiện một HĐT xoay chiều.

- HĐT ở hai đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế tỉ với số vòng dây của mỗi cuộn:

+ Khi U1>U2 máy hạ thế

+ Khi U1 < U2 máy tăng thế.

- từ công thức PHP =

Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây.

- Cách làm giảm hao phí: Để giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện thì cách tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây.

- GV yêu cầu học sinh nhắc lại cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến thế điện.

- Khi nào máy làm tăng hiệu điện thế?

- Khi nào máy làm giảm hiệu điện thế?

- Tại sao không thể thay đổi hiệu điện thế của dòng điện không đổi?

- Công thức tính công suất hao phí trên đường dây tải điện?

- Làm cách nào để giảm hao phí trên đường dây tải điện?

Hoạt động 2: Bài tập

Bài tập 36.4 SBT

Muốn giảm hao phí phải tăng hiệu điện thế lên, do đó, phải đặt một máy biến thế

(tăng thế) ở đầu dây tải điện. Ở nơi sử dụng điện, chỉ thường sử dụng hiệu điện thế 220 V. Như vậy phải có một máy biến thế (Giảm thế) đặt ở nơi sử dụng để giảm hiệu điện thế.

- GV yêu cầu HS đọc và nêu ra phương án của mình.

- Tổ chức thảo luận đưa ra kết luận

Đánh giá bài viết
1 34
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm