Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 1

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

2. Kĩ năng:

  • Vẽ và sử dụng được đồ thị biểu diễn mối quan hệ I; U từ số liệu thực nghiệm.
  • Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

3. Năng lực:

  • Xác định được mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết quả thí nghiệm và rút ra nhận xét.
  • Tham gia hoạt động nhóm trong học tập vật lí.
  • Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong học tập vật lí.
  • Vận dụng kiến thức vật lí vào các tình huống thực tiễn

4. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác

II. Chuẩn bị

  • Mỗi nhóm: 1 điện trở mẫu, 1 Ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A
  • 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V; 1 công tắc
  • 1 nguồn điện, 7 đoạn dây nối.
  • cả lớp: Bảng 1, 2 (SGK)

III. Tổ chức hoạt động học của học sinh

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: (Kết hợp trong giờ)

3. Bài mới.

Trợ giúp của GV

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Đặt vấn đề ôn lại những kiến thức có liên quan

GV: yêu cầu HS quan sát và đọc thông tin phần giới thiệu kiến thức của chương I.

? Chương I nghiên cứu các vấn đề gì

? Để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn, cần dùng những dụng cụ gì.

? Nêu nguyên tắc sử dụng những dụng cụ đó.

GV: Giới thiệu ampe kế và vôn kế

HS: đọc thông tin và trả lời

HS: trả lời: Ampe kế; vôn kế

HS: Nêu nguyên tắc sử dụng ampekê và vôn kế.

HS: Quan sát và cho biết GHĐ & ĐCNN

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

GV: yêu cầu HS quan sát H1.1 (SGK - T4)

? Hãy kể tên, nêu công dụng và cách mắc của từng bộ phận trong sơ đồ.

? Chốt (+) của các dụng cụ đo điện có trong sơ đồ phải được mắc về phía điểm A hay điểm B.

GV: yêu cầu HS tự đọc thông tin phần tiến hành thí nghiệm

? Nêu các bước tiến hành thí nghiệm.

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ H1.1. Tiến hành đo, ghi kết quả vào bảng 1 → Thảo luận nhóm trả lời câu C1.

? Yêu cầu đại diện một vài nhóm trả lời C1.

- Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ xung.

I. Thí nghiệm.

1. Sơ đồ mạch điện.

HS: quan sát và trả lời câu hỏi

2. Tiến hành thí nghiệm.

HS: đọc thông tin và nêu các bước tiến hành thí nghiệm

HS: tiến hành thí nghiệm theo nhóm

- Mắc mạch điện theo sơ đồ

- Tiến hành đo, ghi các kết quả đo được vào bảng 1.

Lần đo

U (V)

I (A)

1

0

0

2

3

4

5

HS: thảo luận nhóm để trả lời C1

C1: Khi tăng (giảm) hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện qua dây cũng tăng (giảm) bấy nhiêu lần.

Hoạt động 3: Vẽ và sử dụng đồ thị để rút ra kết luận.

? Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế có đặc điểm gì?

GV: yêu cầu HS trả lời C2 (Hướng dẫn HS xác định các điểm biểu diễn, vẽ 1 đường thẳng đi qua gốc toạ độ đồng thời đi qua gần tất cả các điểm biểu diễn. Nếu có điểm nào nằm quá xa đường biểu diễn phải tiến hành đo lại.)

? Yêu cầu HS nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U.

II. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế.

1. Dạng đồ thị .

- Từng HS đọc phần thông báo về dạng đồ thị trong SGK trả lời câu hỏi của GV.

+ đồ thị là đường thẳng đi qua gốc toạ độ.

2. Kết luận: (SGK) HS: nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U.

Đánh giá bài viết
2 547
Sắp xếp theo

Giáo án Vật lý lớp 9

Xem thêm