Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 59

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 59: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Trả lời được câu hỏi: có ánh sáng màu nào vào mắt khi ta nhìn thấy một vật màu đỏ, màu xanh, màu đen
  • Giải thích được hiện tượng khi đặt các vật dưới ánh sáng trắng t thấy vật có màu đỏ, xanh, đen, trắng….

2. Kĩ năng: tiến hành thí nghiệm

3. Thái độ: nghiêm túc, cẩn thận, hợp tác

4. Hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Phát triển năng lực tư duy, năng lực hoạt động nhóm.

II- Đồ dùng.

1- Giáo viên:

  • Vài ảnh phong cảnh có màu xanh da trời
  • Hình ảnh mô phỏng quan sát các vật màu khi chiếu ánh sáng trắng và ánh sáng màu như thí nghiệm SGK.

III. Phương pháp. Nêu và giải quyết vấn đề, mô hình trực quan.

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định.

2. Khởi động.

Kiểm tra bài cũ - Tổ chức tình huống học tập

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

- 1 HS trả lời câu hỏi:

- Gọi 1 HS lên bảng trả lời.

- HS khác nhận xét.

- Một học sinh đọc và trả lời câu hỏi theo ý hiểu.

- Đặt câu hỏi.

Trong chùm sáng trắng có những ánh sáng gì? Nêu một vài hiện tượng thực tế về sự phân tíc ánh sáng trắng?

-Đánh giá, cho điểm.

-Đọc đoạn hội thoại sau đầu bài và trả lời câu hỏi?

3. Bài giảng.

Hoạt động 1: Tìm hiểu vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh, vật màu đen dưới ánh sáng trắng.

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

- Trả lời câu hỏi: Khi có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta.

- Cá nhân trả lời C1:

+Có ánh sáng trắng, đỏ, xanh truyền đến mắt ta

+Không có ánh sáng màu gì truyền đến mắt ta

- Tự rút ra nhận xét và ghi vở:

Dưới ánh sáng trắng, vật màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta (trừ vật màu đen).

-Đặt câu hỏi.

(?) Mắt ta nhìn thấy một vật khi nào?

-Cho HS trả lời câu C1.

(?) Nếu thấy vật màu trắng thì có ánh sáng màu nào truyền vào mắt ta?

(?) Nếu thấy vật màu đỏ thì có ánh sáng màu nào truyền vào mắt ta?

(?) Nếu thấy vật màu xanh lục thì có ánh sáng màu nào truyền vào mắt ta?

(?) Nếu thấy vật màu đen thì sao?

-Nhận xét câu trả lời và chú ý: khi nhìn thấy vật màu đen không có ánh sáng màu nào từ vật truyền đến mắt, nhìn thấy do có ánh sáng từ các vật bên cạnh truyền đến mắt.

GV chốt lại kiến thức, yêu cầu HS ghi vở

Hoạt động 2: Tìm hiểu khả năng tán xạ màu của các vật bằng thực nghiệm.

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

B1: Lắng nghe để hiểu thế nào là sự tán xạ ánh sáng của các vật.

B2:

- Tìm hiểu dụng cụ và các bước tiến hành thí nghiệm

+ Quan sát màu sắc vật màu trắng, đỏ, lục, đen dưới ánh sáng trắng.

+ Quan sát màu sắc vật màu trắng, đỏ, lục, đen dưới ánh sáng đỏ.

+ Quan sát màu sắc vật màu trắng, đỏ, lục, đen dưới ánh sáng lục.

- Các nhóm quan sát thí nghiệm, quan sát và ghi kết quả.

B3:

-Thảo luận và trả lời câu C2, C3.

-Thống nhất câu trả lời.

B4:

-Thông báo khẳ năng tán xạ ánh sáng của các vật là sự hắt lại ánh sáng theo mọi phương khi có ánh sáng chiếu vào vật.

-Giới thiệu đồ dùng thí nghiệm, chiếu hình ảnh mô phỏng kết quả thí nghiệm và yêu cầu HS quan sát.

-Hướng dẫn HS quan sát thí nghiệm và ghi kết quả quan sát được.

-Yêu cầu HS trả lời câu C2, C3, thống nhất kết quả và ghi vở.

GV chốt kiến thức kiến thức của mục II

Đánh giá bài viết
1 34
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm