Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 15

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 15: Bài tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Vận dụng định luật Jun – Len Xơ để giải các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.

2. Kỹ năng: Biết vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm bài tập.

3. Thái độ:

  • Cẩn thận, trung thực khi tính toán.
  • Kiên trì, sáng tạo khi giải bài tập.

II. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Bảng phụ

2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn lại công thức: Q = cm rt và nội dung, hệ thức định luật Jun – Len xơ.

III. Tổ chức các hoạt động của học sinh:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Phát biểu và viết hệ thức định luật Jun – Len xơ? Viết công thức tính nhiệt lượng?

GV: Lưu lại 2 công thức trên bảng.

3. Bài mới:

Trợ giúp của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Giải bài tập 1/ SGK

GV đưa đề bài tập số 1/SGK (T47)

- Yêu cầu HS đọc, tóm tắt đề bài.

Lưu ý: Dữ kiện cho ở phần nào thì khi tóm tắt ghi ở phần ấy.

? Đơn vị của các đại lượng đã đồng nhất chưa? Nếu chưa hãy đổi đơn vị cho đồng nhất.

* Định hướng cho học sinh giải bài tập bằng hệ thống câu hỏi sau:

? Để tính Q ta áp dụng công thức nào

? Đã biết hết các đại lượng trong CT chưa?

- Yêu cầu HS tự tính kết quả.

- Kiểm tra kết quả của 2 -3 HS.

- Khẳng định kết quả đúng.

? Để tính H ta áp dụng công thức nào?

? Theo công thức đó cần phải tính những yếu tố nào?

? Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước?

? Tính nhiệt lượng mà bếp điện toả ra trong 20 phút.

- Yêu cầu HS tự lực thay số và tính hiệu suất của bếp.

- Kiểm tra kết quả của 2 -3 HS.

- Khẳng định kết quả đúng.

GV chốt: Trong các bài tập tính hiệu suất, cần xác định chính xác đâu là Qi; Qtp.

? Yêu cầu HS tự lực giải câu c.

- Gọi 1 HS lên bảng giải.

Lưu ý HS: Tính lượng điện năng tiêu thụ theo đơn vị KWh.

Bài 1 (SGK/47)

- Tóm tắt:

R = 80 W.; I = 2,5 A

a) t = 1s. → Q = ?

b) V = 1,5 l ® m = 1,5 kg.

t 01 = 250 c.; t02 = 100 0 c

t = 20 phút = 1200 s; c = 4200 J/Kg.K

H = ?

1 KW h giá: 700đồng.Tính tiền điện phải trả?

Bài làm

a) Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra là:

ADCT: Q =I2 R t =(2,5)2. 80.1=500(J).

b) Để tính H ta áp dụng công thức tính hiệu suất: H =

Nhiệt lượng cần thiết để đung sôi nước là:

Qi = cm rt = 4200 .1,5.75=472500(J).

Nhiệt lượng mà bếp điện toả ra trong thời gian 20 phút là:

Q = I2 Rt = 500 . 1200 = 600000 (J)

Hiệu suất của bếp là:

H = .100% =

= 78,75%.

Công suất tiêu thụ của bếp điện là:

P = I2 . R = 500 W = 0,5 KW.

Điện năng mà bếp điện tiêu thụ trong 30 ngày là:

A = P. t= 0,5. 90 = 45 KWh.

Số tiền điện phải trả là:

M = 45. 700 = 31500 (đồng).

Đánh giá bài viết
1 34
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm