Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 45

Giáo án môn Vật lý 9

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 45: Bài tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Biết được đặc điểm ảnh của 1 vật tạo bởi thấu kính hội tụ.

2. Kĩ năng: Dựng được ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ, làm được một số bài tập.

3. Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế. Nghiêm túc trong giờ học.

4. Hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Phát triển năng lực tư duy, năng lực hoạt động nhóm.

II. Đồ dùng.

1- Giáo viên: Thước thẳng, thước vuông

2- Học sinh: Thước thẳng, thước vuông, máy tính cầm tay

III. Phương pháp. Luyện tập thực hành, vấn đáp.

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định.

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới.

Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

Thấu kính hội tụ

- Thấu kính hội tụ thường dùng có phần rìa mỏng hơn phần giữa. Khi chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính thì chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính .

- Quang tâm của thấu kính hội tụ là điểm mà mọi tia sáng đi qua đều tiếp tục đi thẳng.

- Trục chính của thấu kính là đường thẳng đi qua quang tâm và vuông góc với thấu kính.

- Mỗi thấu kính hội tụ có 2 tiêu điểm F và F’, nằm về 2 phía của thấu kính, cách đều quang tâm.

- Khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm gọi là tiêu cự của thấu kính.

- Đường truyền của một số tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:

+Tia tới qua quang tâm cho tia ló tiếp tục truyền thẳng.

+Tia tới song song với trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm.

+Tia tới qua tiêu điểm cho tia ló song song với trục chính.

- Thấu kính hội tụ có đặc điểm gì?

- Thế nào gọi là tiêu điểm của thấu kính hội tụ?

- Quang tâm của thấu kính là gì?

- Trục chính của thấu kính như thế nào?

- Tiêu cự của thấu kính hội tụ là gì?

-Đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ sẽ đi như thế nào?

-GV vẽ đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ.

Đánh giá bài viết
1 81
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm