Giáo án Toán 2 chương 2 bài 11

Giáo án Toán lớp 2

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 11 với cách trình chuẩn xác, khoa học sẽ giúp các em học sinh biết cách thực hiện phép cộng dạng 7+ 5, từ đó lập và học thuộc lòng bảng cộng 7 cộng với một số; củng cố giải toán về nhiều hơn.

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 10

CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

BÀI 11: 7 cộng với một số 7+5

I. Mục tiêu:

  • Giúp HS biết thực hiện phép cộng dạng 7+5 từ đó thành lập và học thuộc các công thức 7 cộng với 1 số.
  • Củng cố về giải toán nhiều hơn
  • Giáo dục tính cẩn thận, chính xác cho học sinh.

II. Đồ dùng dạy – học:

  • Giáo viên: Bảng gài, 20 que tính
  • Học sinh: Vở ô li, bút, 20 que tính, bảng con

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

Nội dung Cách thức tiến hành

A. Kiểm tra bài cũ:

- Bài 3 SGK

B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài

2. Hình thành KT mới

a. Giới thiệu phép cộng: 7+5

* Lập bảng cộng dạng 7 cộng với 1 số:

7+2 7+5 7+8

7+3 7+6 9+9

7+4 7+7

b. Thực hành:

Bài 1: Tính nhẩm

7+4 7+6

4+7 6+7

Bài 2: Tính

Bài 3: Tính nhẩm

7+5 =

7+3+1 =

Bài 4: Giải bài toán

Hoa: 7 tuổi

Chị Hoa hơn: 5 tuổi

Chị Hoa ? tuổi

Bài 5: Điền dấu + - vào chỗ trống

3. Củng cố, dặn dò

H: Lên bảng thực hiện (2 em)

H+G: Nhận xét, đánh giá

G: Nêu mục đích yêu cầu giờ học

G: Nêu đề toán: Có 7 QT thêm 5 QT. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?

H: Thực hiện trên QT để tìm kết quả

- Nêu miệng cách tính và kết quả.

G: HD thực hiện phép tính

- Đặt tính

- Thực hiện tính

- Đọc kết quả

H: Lên bảng thực hiện (3 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung

H: Nhắc lại cách đặt tính (2 em)

G: Nêu yêu cầu

H: Tự tìm và nêu miệng kết quả

- HS làm bài vào vở

G: HD học sinh đọc thuộc bảng cộng

H: Nêu yêu cầu, cách thực hiện

H: Tính nhẩm, nêu miệng KQ (2 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung,

G: Đánh giá

H: Nêu yêu cầu, cách thực hiện

H: Làm bảng con (cả lớp)

H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá

H: Nêu yêu cầu, cách thực hiện

H: Lên bảng thực hiện (2 em)

- Làm vào vở (cả lớp)

H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá

H: Đọc đề toán

G: Phân tích đề toán

H: Làm bài vào vở

- Trình bày kết quả trên bảng lớp (1 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung, lưu ý cách trình bày bài trong vở ô li

Đánh giá bài viết
1 109
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 2 Xem thêm