Giáo án Toán 2 chương 2 bài 8

Giáo án Toán lớp 2

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 8 với nội dung kiến thức được trình bày logic giúp các em học sinh hiểu được biết cách thực hiện phép cộng dạng 38 + 25 (cộng có nhớ dưới dạng tính viết).

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 7

CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

BÀI 8: 38+25

I. Mục tiêu:

  • Giúp HS biết thực hiện phép cộng dạng 38+25 (Cộng có nhớ dưới dạng tính viết).
  • Củng cố phép cộng đã học dạng 8+5 và 28+5.
  • Giáo dục tính cẩn thận, chính xác cho học sinh.
  • HSKT: Làm quen với các phép tính cộng.

II. Đồ dùng dạy – học:

  • Giáo viên: Bảng gài, 5 bó 1 chục que tính và 13 que tính rời.
  • Học sinh: Vở ô li, bút, 5 bó 1 chục que tính và 13 que tính rời.

III. Các hoạt động dạy – học:

Nội dung

Cách thức tiến hành

A. Kiểm tra bài cũ: (3 phút)

B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài: (1 phút)

2. Hình thành KT mới (14 phút )

a. Giới thiệu phép cộng: 38+25


H: Lên bảng thực hiện (2 em)

H+G: Nhận xét, đánh giá

G: Nêu mục đích yêu cầu giờ học

G: Nêu đề toán:

- Thực hiện thao tác hướng dẫn trên que tính, giúp HS nhận ra cách thực hiện phép cộng ( que tính ) để tìm ra kết quả.

G: HD thực hiện phép tính

  • Đặt tính
  • Thực hiện tính
  • Đọc kết quả

H: Thực hiện miệng theo gợi ý của GV

H: Nhắc lại cách tính

H+G: Nhận xét, bổ sung

Đánh giá bài viết
1 137
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 2 Xem thêm