Giáo án Toán 2 chương 4 bài: Ôn tập về hình học

Giáo án Toán 2 chương 4

Giáo án Toán 2 chương 4 bài: Ôn tập về hình học là tài liệu được biên soạn chi tiết, giúp các thầy cô tham khảo soạn bài, giảng dạy chuẩn bị hiệu quả cho các tiết học chất lượng cao. Mời các thầy cô cùng tham khảo và tải về bản đầy đủ.

Giáo án điện tử môn Toán lớp 2

Ôn tập về hình học

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Giúp học sinh:

  • Củng cố về nhận dạng và nêu tên gọi các hình đã học, vẽ đoạn thẳng có độ
  • dài cho trước, xác định ba điểm thẳng hàng.
  • Tiếp tục củng cố về xác định vị trí các điểm trên lưới ô vuông trong vở HS
  • để vẽ hình.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nhận dạng hình đúng gọi tên hình và vẽ đoạn thẳng chính xác.

3. Thái độ: Phát triển tư duy toán học.

II/ CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: thước thẳng.

2. Học sinh: Sách toán, vở BT, bảng con, nháp.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

1. Bài cũ: (4')

- Vẽ đoạn thẳng AB.

- Vẽ đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 4 cm

- Vẽ đoạn thẳng MN ngắn hơn đoạn thẳng AB 2 cm.

- Nhận xét.

2. Dạy bài mới: (27')

Hoạt động 1: Luyện tập.

Bài 1: Vẽ các hình lên bảng.

- Có bao nhiêu hình tam giác? Đó la hình nào?

- Có bao nhiêu hình vuông? Đó là hình nào?

- Có bao nhiêu hình chữ nhật? Đó là hình nào?

- Hình vuông có phải là hình chữ nhật không?

- Có bao nhiêu hình tứ giác?

- Hình chữ nhật, hình vuông là hình tứ giác đặc biệt. Vậy có bao nhiêu hình tứ giác?

- Tổ chức trò chơi “Thi tìm hình”.

Bài 2: Phần a yêu cầu gì?

- Hãy nêu cách vẽ đoạn thẳng có độ dài 8 cm?

- Yêu cầu HS thực hành vẽ.

- Phần b thực hiện tương tự.

Bài 3: Bài toán yêu cầu gì?

- 3 điểm thẳng hàng là 3 điểm như thế nào?

- Hướng dẫn: Khi dùng thước để kiểm tra thì 3 điểm thẳng hàng sẽ cùng nằm trên mép thước.

- Hãy nêu tên 3 điểm thẳng hàng?

- Hãy vẽ đường thẳng qua 3 điểm thẳng hàng?

- Nhận xét.

Bài 4: Yêu cầu HS tự vẽ.

- Hình vẽ được là hình gì?

- Hình ngôi nhà gồm những hình nào ghép lại?

- Gọi 1 em lên chỉ.

- Nhận xét.

3. Củng cố:(4') Biểu dương HS tốt, nhắc nhở HS chưa chú ý.

- Nhận xét tiết học.

Dặn dò, ôn lại về các hình đã học. .

- Làm phiếu BT.

- Ơn tập về hình học

- Quan sát hình.

- Có 1 hình tam giác, hình a.

- Có 2 hình vuông: hình d, g

- Có 1 hình chữ nhật, hình e.

- Hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt. Vậy có tất cả 3 hình chữ nhật.

- Có 2 hình tứ giác, hình b, c.

- Có 5 hình tứ giác. Đó là hình: b, c, d, e, g.

- 2- 3 em nhắc lại kết quả.

- Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8 cm.

- Chấm 1 điểm trên giấy. Đặt vạch 0 của thước trùng với điểm chấm. Tìm độ dài 8 cm, sau đó chấm điểm thứ hai. Nối 2 điểm với nhau ta được đoạn thẳng 8 cm.

- Học sinh vẽ vào vở BT.

- HS làm tiếp phần b.

- Nêu tên 3 điểm thẳng hàng.

- Là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng.

- Thao tác tìm 3 điểm thẳng hàng với nhau.

- 3 điểm A, B, E thẳng hàng.

- 3 điểm B, D, I thẳng hàng.

- 3 điểm D, E, C thẳng hàng.

- Thực hành kẻ đường thẳng.

* HS.

- Học sinh tự vẽ hình theo mẫu.

- Hình ngôi nhà.

- Có 1 hình tam giác, 2 hình chữ nhật.

- 1 em lên chỉ hình tam giác, hình chữ nhật.

- Hoàn thành bài tập. Ôn lại các hình đã học.

Ngoài Giáo án Toán 2 chương 4 bài: Ôn tập về hình học trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
1 302
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 2 Xem thêm