Giáo án Toán 2 chương 1 bài 3: Số hạng - Tổng

Giáo án Toán lớp 2

Giáo án Toán 2 chương 1 bài 2: Số hạng - Tổng được biên soạn theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và có nội dung súc tích giúp học sinh nhanh chóng biết cách gọi tên đúng các thành phần và kết quả của phép cộng: Số hạng – Tổng; phép cộng (không nhớ) các số có 2 chữ số.

Giáo án Toán 2 chương 1 bài 1: Ôn tập các số đến 100

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

BÀI 2: SỐ HẠNG - TỔNG

A. Mục tiêu: Giúp HS:

  • Bước đầu biết tên gọi về thành phần và kết quả của phép cộng.
  • Củng cố về phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn.

B. Đồ dùng dạy - học:

  • GV: Bộ lắp ghép toán lớp 2.
  • HS: SGK

C. Các hoạt động dạy - học.

Nội dung Cách thức tiến hành

I. Kiểm tra

II. Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài

2. Giới thiệu số hạng và tổng.

35 + 24 = 59

Số hạng Số hạng Tổng.

35 Số hạng

+

24 Số hạng

59 Tổng.

Chú ý: 35 +24 cũng gọi là tổng.

3. Thực hành.

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống. (theo mẫu)

H: 3 em đếm nối tiếp từ 1 đến 100.

G+H: Nhận xét.

G: Giới thiệu bài ghi tên bài.

G: Viết phép tính lên bảng.

H: Đọc phép tính.

  • Nêu tên thành phần của phép tính
  • Nhắc lại cách đặt tính theo cột dọc.

H: Đọc yêu cầu của bài.

  • Quan sát mẫu và đọc phép tính mẫu.
  • 3 em lên bảng làm bài.

G+H: Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 1.122
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 2 Xem thêm