Giáo án Toán 2 chương 3 bài 22: Đường thẳng

Giáo án Toán 2 chương 3 bài 22

Giáo án Toán 2 chương 3 bài 22: Đường thẳng là tài liệu được biên soạn chi tiết, giúp các thầy cô tham khảo soạn bài, giảng dạy chuẩn bị hiệu quả cho các tiết học chất lượng cao. Mời các thầy cô cùng tham khảo và tải về bản đầy đủ.

Giáo án điện tử môn Toán lớp 2

Đường thẳng

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Giúp học sinh:

  • Có biểu tượng về đường thẳng, nhận biết được ba điểm thẳng hàng.
  • Biết vẽ đoạn thẳng, đường thẳng qua 2 điểm (bằng thước và bút), biết ghi tên các đường thẳng.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hành vẽ đường thẳng đúng.

3. Thái độ: Phát triển tư duy toán học.

II/ CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Thước thẳng.

2. Học sinh: Sách, vở BT, nháp.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

1. Bài cũ: (4')

Ghi:

100 – 6

100 – 52

100 – x = 48

- Nêu cách đặt tính và tính, tìm x.

- Nhận xét.

2. Dạy bài mới: (27')

Giới thiệu bài.

*Hoạt động 1: Đường thẳng và ba điểm thẳng hàng.

A/ Giới thiệu đường thẳng AB.

- GV chấm lên bảng 2 điểm. Yêu cầu học sinh lên bảng đặt tên 2 điểm và vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm.

- Em vừa vẽ được hình gì?

- GV: Để vẽ được đoạn thẳng AB trước hết ta chấm 2 điểm A và B, dùng bút và thước thẳng nối điểm A đến điểm B ta được đoạn thẳng AB.

- Viết bảng: “Đoạn thẳng AB”

- GV: lưu ý Người ta thường kí hiệu tên điểm bằng chữ cái in hoa nên khi viết tên đoạn thẳng cũng dùng chữ cái in hoa như AB

- GV hướng dẫn học sinh nhận biết ban đầu về đoạn thẳng: Dùng bút và thước kéo dài đoạn thẳng về hai phía, ta được đường thẳng AB và viết là đường thẳng AB.

B/Giới thiệu 3 điểm thẳng hàng.

- GV chấm 3 điểm A, B, C trên bảng (chú ý điểm C sao cho cùng nằm trên đường AB).

- GV nêu: Ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng, ta nói A, B, C là ba điểm thẳng hàng.

- GV chấm một điểm D ở ngoài đường thẳng vừa vẽ, em có nhận xét gì?

- Tại sao?

Hoạt dộng 2: Luyện tập.

Bài 1: Yêu cầu HS tự vẽ vào vở.

Bài 2: Yêu cầu gì?

- Ba điểm thẳng hàng là 3 điểm như thế nào?

- GV hướng dẫn HS dùng thước để kiểm tra.

- Nhận xét, cho điểm.

3. Củng cố: (4')

Vẽ 1 đoạn thẳng, 1 đường thẳng, chấm 3 điểm thẳng hàng với nhau.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò - Học cách vẽ đoạn thẳng, đường thẳng.

- 3 em lên bảng làm.

- Bảng con.

- Đường thẳng.

- 1 em lên bảng thực hiện.

- Vẽ đoạn thẳng AB. Lớp vẽ nháp.

- Vài em nhắc lại.

- 1 em nhắc lại.

- Đường thẳng AB.

- Vài em nhắc lại: Kéo dài mãi đoạn thẳng AB về hai phía, ta được đường thẳng AB.

- Theo dõi.

- Vài em nhắc lại: Ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng, ta nói A, B, C là ba điểm thẳng hàng.

HS nêu nhận xét: ba điểm A, B, D không cùng nằm trên một đường thẳng nào, nên ba điểm A, B, D không thẳng hàng.

- Vì ba điểm A, B, D không cùng nằm trên một đường thẳng.

- Tự vẽ, đặt tên.

- Nêu tên 3 điểm thẳng hàng.

- Là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng.

- HS làm bài.

- HS dùng thước để kiểm tra.

A/ 3 điểm O, M, N thẳng hàng.

3 điểm O, P, Q thẳng hàng.

B/ 3 điểm B, O, D thẳng hàng.

3 điểm A, O, C thẳng hàng.

- 1 em thực hiện.

- Học bài, làm thêm bài tập.

Ngoài Giáo án Toán 2 chương 3 bài 22: Đường thẳng trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
2 667
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 2 Xem thêm