Giáo án Toán 2 chương 2 bài 12

Giáo án Toán lớp 2

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 12 được trình bày chuẩn xác, khoa học sẽ giúp quý tầy cô giáo hướng dẫn các em học sinh biết cách thực hiện phép cộng dạng 47 + 5 (cộng qua 10 có nhớ sang hàng chục).

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 11

CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

BÀI 12: 47+5

I. Mục tiêu:

  • Giúp HS biết thực hiện phép cộng dạng 47+5 (Cộng qua 10 có nhớ sang hàng chục).
  • Củng cố về giải toán nhiều hơn và làm quen loại toán trắc nghiệm.
  • Giáo dục tính cẩn thận, chính xác cho học sinh.
  • HSKT: Làm quen với các phép cộng.

II. Đồ dùng dạy – học:

  • Giáo viên: Bảng gài, 12 que tính, 4 bó 1 chục que tính
  • Học sinh: Vở ô li, bút, 12 que tính, 4 bó 1 chục que tính

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

Nội dung Cách thức tiến hành
A. Kiểm tra bài cũ

B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài

2. Hình thành KT mới

a. Giới thiệu phép cộng: 47+5


H: Lên bảng thực hiện (2 em)

H+G: Nhận xét, đánh giá

G: Nêu mục đích yêu cầu giờ học

G: Nêu đề toán: Có 47 que tính thêm 5 que tính nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?

H: Thực hiện trên QT để tìm kết quả

- Nêu miệng cách tính và kết quả.

G: HD thực hiện phép tính

  • Đặt tính
  • Thực hiện tính
  • Đọc kết quả

H: Lên bảng thực hiện (3 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung

H: Nhắc lại cách đặt tính (2 em)

H: Nêu yêu cầu, cách thực hiện

H: Nêu cách tính

- Làm vở nháp (cả lớp )

H+G: Nhận xét, bổ sung,

H: Nêu yêu cầu,.

G: HD học sinh nắm yêu cầu bài tập

H: Làm VBT

- Lên bảng chữa bài (4 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá

H: Đọc bài toán

G: HD học sinh phân tích, tóm tắt

H: Làm bài theo nhóm

- Trình bày kết quả nhóm

H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá

H: Nêu yêu cầu, cách thực hiện

G: giúp HS nắm yêu cầu của bài tập

H: Lên bảng làm bài (2 em).

Đánh giá bài viết
1 93
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 2 Xem thêm