Giáo án Toán 2 chương 2 bài 18

Giáo án Toán lớp 2

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 18 với nội dung được trình bày chuẩn xác, khoa học sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được cách thực hiện phép cộng dạng 36 + 15 (cộng có nhớ dưới dạng tính viết), củng cố phép cộng dạng 6 + 5; 36 + 5.

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 17

CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

BÀI 18: 36 + 15

I. Mục tiêu:

 • Biết cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 dạng 36 + 15 (cộng có nhớ dưới dạng tính viết).
 • Biết giải tốn theo tranh vẽ bằng một phép tính có nhớ trong phạm vị 100.
 • Giáo dục: Tính cẩn thận chính xác khi làm tính và giải tốn.

II. Đồ dùng dạy học:

 • GV: Bảng gài, que tính.
 • HS: Bảng con. que tính

III. Các hoạt động dạy học:

1. Khởi động: Cả lớp hát vui

2. Kiểm tra bài cũ:

 • Cho hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 35 + 7; 18 + 9; 27 + 6; 46 + 7
 • Nhận xét ghi điểm

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài mới: "36 + 15"

b. Các hoạt động dạy học:

Họat động dạy Họat động học

*Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 36 + 15

Mục tiêu: Hs thực hiện được phép cộng dạng 36 + 15 (dạng tính dọc, ngang)

- Gv ghi phép cộng 36 + 15 và dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả.

*Hoạt động 2: Thực hành

Mục tiêu: HS tìm tổng của các số hạng đã biết có nhớ dạng 36 + 15.

Bài tập 1: Tính.

Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.

- Nhận xét tuyên dương.

*Hoạt động 3: Hướng dẫn lamg BT 3, 4

Mục tiêu: HS Giải được bài tốn tóm tắt dạng tìm tổng, nối kết quả với phép tính..

Bài tập 3: Gv vẽ tóm tắt lên bảng.

 • Gv gợi ý tóm tắt.
 • Chấm chữa bài.

* Bài tập 4: Y/C hs quan sát tranh SGK.

 • Hs tìm phép tính có kết quả là 45.
 • Nhận xét

- Hs dùng que tính thực hành theo.

- 1 HS nêu lại cách tính

- Đọc yêu cầu 1 hs.

- 5 hs lên bảng làm dọng1, lớp làm bảng con.

- 1 hs đọc yêu cầu.

* 3 hs thi đua làm đặt tính và tính.

- Hs nhìn vào tóm tắt đọc đề.

- Làm vào vở.

- Hs quan sát đọc yêu cầu.

- *3 hs tìm thi đua phát biểu.

Đánh giá bài viết
1 144
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 2 Xem thêm