Giáo án Toán 2 chương 3 bài 26: Thực hành xem lịch

Giáo án Toán 2 chương 3 bài 26

Giáo án Toán 2 chương 3 bài 26: Thực hành xem lịch là tài liệu được biên soạn chi tiết, giúp các thầy cô tham khảo soạn bài, giảng dạy chuẩn bị hiệu quả cho các tiết học chất lượng cao. Mời các thầy cô cùng tham khảo và tải về bản đầy đủ.

Giáo án điện tử môn Toán lớp 2

Thực hành xem lịch

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Giúp học sinh:

- Nhận biết thứ, ngày, tháng trên lịch.

- Củng cố nhận biết về các đơn vị đo thời gian: ngày, tháng, tuần lễ. Củng cố biểu tượng về thời gian (thời điểm và khoảng thời gian).

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng xem lịch tháng.

3. Thái độ: Phát triển tư duy toán học.

II/ CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Lịch tranh tháng 1&4 năm 2004.

2. Học sinh: Sách toán, vở BT, bảng con, nháp.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

1. Bài cũ: Cho HS quan st tờ lịch rồi trả lời

- Ngày 7 tháng 11 năm 2009 là thứ …………

- Ngày 14 tháng 9 năm 2009 là ……………………..

- Ngày 25 tháng 1 năm 2009 là ………………………..

- Nhận xét.

2. Dạy bài mới:

Hoạt động 1: Luyện tập

l Bài 1: Nêu tiếp các ngày cịn thiếu trong tờ lịch tháng 1

l - Trực quan: Tờ lịch tranh tháng 1.

l - Em nêu nhận xét.

Bài 2: Yêu cầu gì?

- Gợi ý: một tuần có mấy ngày?

- Thứ sáu trong tháng 4 là các ngày nào tính theo cách tuần

- Hướng dẫn tương tự với ngày thứ ba (các ngày cùng cột thứ ba).

- Thứ ba tuần ny ngy 20, thứ ba tuần trước là ngày nào?

- Thứ ba tuần sau ngày 20 tháng 4 là ngày nào?

- Khoanh vào ngày 30 tháng 4. Nhìn vào tờ lịch xem ngày đó ở cột thứ mấy?

- Nhận xét.

3. Củng cố:(4') Các ngày thứ tư trong tháng 1 năm 2004 là những ngày nào?

- Nhận xét tiết học - Tuyên dương, nhắc nhở.

- Dặn dò, tập thực hành xem lịch.

- HSTL

- Thực hành xem lịch.

- Quan sát, ghi tiếp các ngày còn thiếu vào tờ lịch trong tháng 1.

- Tháng 1 có 31 ngày.

- Nhìn vào cột thứ sáu rồi liệt kê ngày đó ra.

- Một tuần có 7 ngày.

- Là các ngày: ngày 2, ngày 9, ngày 16, ngày 23, ngày 30.

- Khoanh vào ngày thứ ba ngày 20 tháng 4.

- Là ngày 13 tháng 4.

- Là ngày 27 tháng 4.

- 30 tháng 4 là ngày thứ sáu.

* HS yếu đọc lại bài.

- Nhận xét: Tháng 4 có 30 ngày.

- Ngày 7, 14, 21, 28.

- Hoàn thành bài tập.

Ngoài Giáo án Toán 2 chương 3 bài 26: Thực hành xem lịch trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
1 157
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 2 Xem thêm