Giáo án Toán 2 chương 2 bài 3

Giáo án Toán lớp 2

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 3 được biên soạn theo chuẩn kỹ năng, kiến thức theo quy định của Bộ GD&ĐT với nội dung chi tiết giúp các em học sinh biết cách thực hiện phép cộng dạng 9 + 5.

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 2: 26+4; 36+24

CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

BÀI 3: 9 CỘNG VỚI MỘT SỐ 9 + 5

I. Mục tiêu

  • Biết cách thực hiện phép cộng dạng 9 + 5, từ đó thành lập và học thuộc bảng cộng 9 cộng với một số.
  • Nhận biết trực giác về tính giao hốn của phép cộng. Biết giải bài tốn có lời văn bằng một phép tính cộng.
  • Giáo dục: Tính cẩn thận chính xác khi làm tính.

II. Đồ dùng dạy học:

  • GV: 20 que tính, bảng gài
  • HS: Bảng con.20 que tính

III. Các hoạt động dạy học:

1. Khởi động: Hát

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Cho 1 hs lên sửa bài tập 4
  • Cả lớp theo dõi nhận xét bạn
  • Nhận xét ghi điểm

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài mới: "9 cộng với một số 9 + 5"

b. Các hoạt động dạy học:

Họat động dạy Họat động học

*Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 9 +5

Mục tiêu: Hs thực hiện được phép cộng 9 + 5 và lập được bảng cộng 9 cộng với một số.

- Gv ghi phép cộng 9 + 5 và dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả và lập được bảng cộng 9 cộng với một số 9 + 5

- Y/c hs học thuộc lòng bảng cộng.

*Hoạt động 2: Thực hành

Mục tiêu: HS dựa vào bảng cộng để tìm kết quả của các phép tính (nhẩm và viết). Giải bài tốn dạng tìm tổng.

Bài tập 1: Tính nhẩm

Bài tập 2: Tính

Bài tập 3: Tính

Bài tập 4: Y/c hs đọc đề

- Gợi ý tóm tắt

- Chấm chữa bài

- Hs dùng que tính thực hành theo.

- Hs HTL cá nhân + đồng thanh

- Hs nối tiếp nhau tiøm kết quả.

- Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con.

- 1 hs đọc đề

- Nhóm thảo luận cử dại diện trình bày trước lớp

- Làm vào vở cả lớp

Đánh giá bài viết
1 225
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 2 Xem thêm