Giáo án Toán 2 chương 2 bài 5

Giáo án Toán lớp 2

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 5 với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng giúp học sinh nắm được kiến thức của bài về cách thực hiện phép cộng dạng 49 + 25 và tự đặt tính rồi tính, củng cố phép cộng dạng 9 + 5 và 29 + 5.

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 4

CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

BÀI 5: 49+25

I. Mục tiêu:

  • Giúp HS biết thực hiện phép cộng dạng 49+25 (tự đặt tính rồi tính). Củng cố phép cộng dạng 9+5 và 29+ 5. Củng cố tìm tổng của 2 số hạng đã biết.
  • Rèn cho học sinh kỹ năng làm tính, giải toán
  • Giáo dục tính cẩn thận, chính xác cho học sinh.
  • HSKT: Làm quen với phép cộng.

II. Đồ dùng dạy - học:

  • Giáo viên: Bảng gài, 7 bó 1 chục que tính và 14 que tính rời.
  • Học sinh: Vở ô li, bút, 7 bó 1 chục que tính và 14 que tính rời.

III. Các hoạt động dạy - học:

Nội dung Cách thức tiến hành
A. Kiểm tra bài cũ:

B. Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài

2. Hình thành KT mới

a. Giới thiệu phép cộng: 49+25

b. Thực hành:

Bài1: Tính

Bài 2: (HSKT khụng làm)

Viết số thích hợp vào ô trống

Bài 3: Bài toán

Lớp 2A: 29 HS

Lớp 2 B: 25 HS

Cả 2 lớp: ... ? HS

3. Củng cố, dặn dò

H: Lên bảng thực hiện (3 em)

H+G: Nhận xét, đánh giá

G: Nêu mục đích yêu cầu giờ học

G: Nêu đề toán:

- Thực hiện thao tác hướng dẫn trên que tính, giúp HS nhận ra cách thực hiện phép cộng (que tính)

G: HD thực hiện phép tính

  • Đặt tính
  • Thực hiện tính
  • Đọc kết quả

H: Thực hiện miệng theo gợi ý của GV

H: Nhắc lại cách tính

H+G: Nhận xét, bổ sung

G: Nêu yêu cầu

H: lên bảng thực hiện. Nêu cách thực hiện

- HS làm bài vào vở (cả lớp)

H+G: Nhận xét, đánh giá.

H: Nêu yêu cầu, cách thực hiện

H: Lên bảng thực hiện (2 em)

- Cả lớp làm vào vở

H+G: Nhận xét, bổ sung,

G: Đánh giá

H: Đọc đề toán

G: Giúp HS nắm yêu cầu BT

H: Làm bài vào vở

H: Lên bảng thực hiện (1 em)

- Cả lớp làm vào vở

H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá

G: Nhận xét chung giờ học,

H: Nhắc lại ND bài học.

Đánh giá bài viết
1 166
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 2 Xem thêm