Giáo án Toán 2 chương 2 bài 7

Giáo án Toán lớp 2

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 7 với nội dung chi tiết được trình bày rõ ràng, dễ hiểu sẽ giúp các em học sinh biết cách thực hiện phép cộng dạng 28 + 5 (cộng có nhớ dưới dạng tính viết), biết cách nối kết quả với các phép tính.

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 6

CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

BÀI 7: 28+5

I. Mục tiêu:

  • Giúp HS biết thực hiện phép cộng dạng 28+5 (Cộng có nhớ dạng tính viết).
  • Rèn cho học sinh kỹ năng đặt tính, thực hiện phép tính.
  • Giáo dục tính cẩn thận, chính xác cho học sinh.
  • HSKT: Làm quen với phép cộng.

II. Đồ dùng dạy - học:

  • Giáo viên: Bảng gài, 2 bó 1 chục que tính và 13 que tính rời.
  • Học sinh: Vở ô li, bút, 2 bó 1 chục que tính và 13 que tính rời.

III. Các hoạt động dạy - học:

Nội dung Cách thức tiến hành

A. Kiểm tra bài cũ:

- Tính: 8+6+3 =

8+9+1 =

B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài:

2. Hình thành KT mới

a. Giới thiệu phép cộng: 28+5


H: Lên bảng thực hiện (2 em)

H+G: Nhận xét, đánh giá

G: Nêu mục đích yêu cầu giờ học

G: Nêu đề toán:

- Thực hiện thao tác hướng dẫn trên que tính, giúp HS nhận ra cách thực hiện phép cộng (que tính)

G: HD thực hiện phép tính

  • Đặt tính
  • Thực hiện tính
  • Đọc kết quả

H: Thực hiện miệng theo gợi ý của GV

H: Nhắc lại cách tính

H+G: Nhận xét, bổ sung

G: Nêu yêu cầu
H: lên bảng thực hiện. Nêu cách thực hiện

- HS làm bài vào vở ( cả lớp )

H+G: Nhận xét, đánh giá.

H: Nêu yêu cầu

G: Giúp HS nắm yêu cầu của BT

H: Lên bảng thực hiện ( 1 em)

- Cả lớp làm VBT

H+G: Nhận xét, bổ sung,

G: Đánh giá

H: Đọc đề toán

G: Phân tích đề giúp HS nắm yêu cầu BT

H: Làm bài vào vở BT

H: Lên bảng thực hiện (1 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá

H: Nêu yêu cầu

G: Giúp HS nắm yêu cầu của BT

H: làm bài vào vở (cả lớp)

G: Quan sát, giúp đỡ.

G: Nhận xét chung giờ học,

H: Nhắc lại ND bài học.

Đánh giá bài viết
1 122
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 2 Xem thêm