Giáo án Toán 2 chương 2 bài 6

Giáo án Toán lớp 2

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 6 với nội dung chi tiết sẽ giúp quý thầy cô giáo hướng dẫn các em học sinh biết cách thực hiện phép cộng dạng 8 + 5, từ đó lập và học thuộc lòng bảng cộng 8 cộng với một số (cộng qua 10).

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 5

CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

BÀI 6: 8 CỘNG VỚI MỘT SỐ 8+5

I. Mục tiêu:

  • Giúp HS biết thực hiện phép cộng dạng 8+5 từ đó thành lập và học thuộc các công thức 8 cộng với 1 số (cộng qua 10). Chuẩn bị cơ sở để thực hiện phép cộng dạng 28+5 và 38+25.
  • Rèn cho học sinh kỹ năng làm tính, giải toán.
  • Giáo dục tính cẩn thận, chính xác cho học sinh.
  • HSKT: Làm quen với phép cộng.

II. Đồ dùng dạy - học:

  • Giáo viên: Bảng gài, 20 que tính
  • Học sinh: Vở ô li, bút, 20 que tính

III. Các hoạt động dạy - học:

Nội dung Cách thức tiến hành

A. Kiểm tra bài cũ:

- Điền dấu thích hợp (< = >)

9+5 .... 9+6

9+3 ... 9+2

B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài

2. Hình thành KT mới

a. Giới thiệu phép cộng: 8+5

H: Lên bảng thực hiện ( 2 em )

H+G: Nhận xét, đánh giá

G: Nêu mục đích yêu cầu giờ học

G: Nêu đề toán: Có 8 QT thêm 5 QT. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?

H: Thực hiện trên QT để tìm kết quả

- Nêu miệng cách tính và kết quả.

G: HD thực hiện phép tính

  • Đặt tính
  • Thực hiện tính
  • Đọc kết quả

H: Lên bảng thực hiện (3 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung

H: Nhắc lại cách đặt tính (2 em)

G: Nêu yêu cầu

H: Tự tìm và nêu miệng kết quả

- HS làm bài vào vở

G: HD học sinh đọc thuộc bảng cộng

H: Nêu yêu cầu, cách thực hiện

H: Tính nhẩm, nêu miệng KQ (2 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung,

G: Đánh giá

H: Nêu yêu cầu, cách thực hiện

H: Làm bảng con (cả lớp)

H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá

H: Nêu yêu cầu, cách thực hiện

H: Nêu miệng kết quả (7 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá

H: Đọc đề toán

G: Phân tích đề toán

H: Làm bài vào vở

- Trình bày kết quả trên bảng lớp( 1 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung, lưu ý cách trình bày bài trong vở ô li

H: Nhắc lại ND bài học

G: Nhận xét chung giờ học

H: Hoàn thiện bài còn lại vào buổi 2.

Đánh giá bài viết
1 240
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 2 Xem thêm