Giáo án Toán 2 chương 2 bài 4

Giáo án Toán lớp 2

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 4 được chọn lọc từ các giáo viên đang giảng dạy với nội dung cột phù hợp quy định Bộ GD&ĐT và súc tích giúp các em học sinh hiểu được biết cách thực hiện phép cộng dạng 29 + 5, cộng có nhớ dưới dạng tính viết, củng cố những hiểu biết về tổng, số hạng, nhận dạng hình vuông.

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 3

CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

BÀI 4: 29 + 5

I. Mục tiêu:

  • Biết cách thực hiện phép cộng dạng 29 + 5, cộng có nhớ dưới dạng tính viết trong phạm vi 100. Biết số hạng, tổng
  • Biết nối các điển cho sẳn để có hình vuông
  • Giáo dục: Tính cẩn thận chính xác khi làm tính và vẽ hình.

II. Đồ dùng dạy học:

  • GV: Bảng gài, que tính, thước kẻ.
  • HS: Bảng con, que tính

III. Các hoạt động dạy học:

1. Khởi động: Hát

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Gọi 4 hs đọc thuộc lòng lại bảng cộng 9 cộng với một số 9 + 5.
  • Nhận xét ghi điểm

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài mới: "29 + 5"

b. Các hoạt động dạy học:

Họat động dạy Họat động học

*Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 29 +5

Mục tiêu: Hs thực hiện được phép cộng
29 + 5, cộng có nhớ dạng viết.

- Gv ghi phép cộng 29 + 5 và dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả. (tính dọc, ngang)

*Hoạt động 2: Thực hành

Mục tiêu: HS thực hiện được các phép tính dạng 29 +5, nối hình.

Bài tập 1: Tính

Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.

Bài tập 3: GV chấm các điểm lên bảng, yêu cầu hs lên nối để được hình vuông.

- Gv nhận xét đánh giá

- Cả lớp dùng que tính thực hành theo hướng dẫn.

- 1 hs nhắc lại cách tính

- Hs đọc yêu cầu.

- 2 Hs lên bảng làm, cả lớp làm bảng con cột 1, 2, 3.

* Cột 4, 5 cho 4 HS làm bảng.

- 1 hs đọc yêu cầu.

* Đại diện 3 nhóm thi nhau làm mỗi nhóm 1hs.

- 2 Hs lên bảng làm

- Lớp nhận xét bạn

Đánh giá bài viết
1 142
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 2 Xem thêm