Giáo án Toán 2 chương 2 bài 2: 26+4; 36+24

Giáo án Toán lớp 2

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 2: 26+4; 36+24 được trình bày khoa học sẽ giúp các em học sinh hiểu được cách thực hiện phép cộng có tổng là số tròn chục dạng 26 + 4; 36 + 24 (cộng qua 10, có nhớ, dạng tính viết).

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 1: Phép cộng có tổng bằng 10

CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

BÀI 2: 26 + 4; 36 + 24

I. Mục tiêu:

  • Biết thực hiện phép cộng cớ nhớ trong pham vi 100, dạng 26 + 4, 36 + 24 có nhớ, dạng tính viết.
  • Biết giải giải bài tốn liên quan đến phép cộng.
  • Giáo dục: Tính cẩn thận chính xác khi làm tính và giải tốn.

II. Đồ dùng dạy học:

  • GV: Bảng gài, que tính.
  • HS: Bảng con, que tính

III. Các hoạt động dạy học:

1. Khởi động: Hát vui

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Cho 3hs tính nhẫm một số bài: 7 + 6 +3; 2 + 8 +9; 2 + 7 + 3
  • Nhận xét ghi điểm

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài mới: "26 +4; 36 + 24"

b. Các hoạt động dạy học:

Họat động dạy Họat động học

*Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 24 +6 và 36 + 24

Mục tiêu: Hs thực hiện được phép cộng có tổng là số tròn chục dạng 26 + 4; 36 + 24

- Gv dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả của phép tính 26 +4; 36 + 24, tính dọc và tính ngang.

*Hoạt động 2: Thực hành.

Mục tiêu: Thực hiện tính dọc dạng tổng là số tròn chục.Giải bài tốn dạng tìm tổng, viết phép cộng theo mẫu.

Bài tập 1: Tính.

Bài tập 2: Tóan đố

- Gợi ý tóm tắt

- Chấm chữa bài nhận xét

Bài tập 3: Cho hs đọc yêu cầu

- Nhận xét tuyên dương.


- Hs dùng que tính thực hành theo.

- Nhắc lại cách tính.

- Cả lớp thực hiện bảng con.

- Hs đọc yêu cầu. Lên bảng làm, lớp làm bảng con.

- 1 hs đọc y/c bài

- Cả lớp làm vào vở bài

- 1 hs đọc yêu cầu

- HS thảo luận phát biểu cá nhân 5 em thi viết phép cộng có tổng bằng 20.

Đánh giá bài viết
6 651
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 2 Xem thêm