Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020, đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 2 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Match each question with each answer.

1 What do you do at break time?A He is five years old.
2 Do you like football?B He’s my little brother.
3 Who’s that?C I play hide-and-seek with my friends.
4 How old is your little brother?D She is 2 years old.
5 How old is this baby?E Yes, I do.

Choose the odd one out.

1. A.grandfatherB.classroomC.motherD.brother
2. A.schoolyardB.gymC.libraryD.house
3. A. teacherB. redC.blackD.white
4. A.footballB.chessC. schoolD. badminton
5. A.kitchenB.dining roomC.bathroomD.house

Recorder the words to make correct sentence

1.on/ is/ the/ The/ table./ book

....................................................................................

2.near/ The/ is/ picture./ chair/ the

....................................................................................

3.is/ front/ in/ of/ the/ The/ table./ bed

....................................................................................

4.are/ the/ on/ wall./ pictures/ The

....................................................................................

5.is/ Where/ ruler?/ the

....................................................................................

Read and do the task followed.

Hello! My name’s Anna. I live in USA. This is a picture of my family. This is my mother. Her name is Laura. She is 40 years old. And this is my father. He is 44 years old and his name is Peter. My parents have three children: my older sister, my little brother and me. This is my sister, Jen. She is 15 years old. And this is Dan. Dan is my brother. The last is me. I am eight years old.

Answer the question.

1. Does Anna live in United States?

....................................................................................

2. How old is Laura?

....................................................................................

3. Who is Peter?

....................................................................................

4. How many children do Peter’s parents have?

....................................................................................

5. Who is Dan?

....................................................................................

ĐÁP ÁN

Match each question with each answer.

1 - C; 2 - E; 3 - B; 4 - A; 5 - D;

Choose the odd one out.

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - C; 5 - D;

Recorder the words to make correct sentence

1 - The book is on the table.

2 - The chair is near the picture.

3 - The bed is in front of the table.

4 - The pictures on the wall.

5 - Where is the ruler?

Read and do the task followed.

1 - Yes, she does.

2 - She is 40 years old.

3 - Peter is Anna's father.

4 - They have three children.

5 - Dan is Anna'a little brother.

Download đề thi & đáp án tại: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
23 6.017
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm