Giải bài tập trang 152 SGK Hóa lớp 9: Glucozơ

2 688

Giải bài tập trang 152 SGK Hóa lớp 9: Glucozơ

Để nắm vững lại kiến thức về Glucozơ và biết cách giải các bài tập trang 152 SGK Hóa lớp 9 một cách nhanh chóng và hiệu quả, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập do VnDoc sưu tầm và tổng hợp. Hi vọng với những gợi ý chi tiết của tài liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành tốt bài tập.

Giải bài tập trang 148, 149 SGK Hóa lớp 9: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

Giải bài tập trang 147 SGK Hóa lớp 9: Chất béo

Giải bài tập trang 144 SGK Hóa lớp 9: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9: Axit axetic

Tóm tắt kiến thức cơ bản: Glucozơ

1. Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật lí:

  • Glucozơ C6H12O6 có nhiều trong quả chín (đặc biệt là trong quả nho) glucozơ cũng có trong cơ thể người và động vật.
  • Glucozơ là chất kết tinh không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước.

2. Tính chất hóa học

a. Tác dụng với dung dịch nitrat bạc trong ammoniac (phản ứng tráng bạc)

Giải bài tập trang 152 SGK Hóa lớp 9

3. Ứng dụng

Glucozơ được dùng để pha huyết thanh; tráng gương, tráng ruột phích, sản xuất rượu etylic...

Giải bài tập trang 152 SGK Hóa lớp 9

Bài 1. Hãy kể tên một số loại quả chín có chứa glucozơ.

Hướng dẫn giải: Glucozơ có trong nhiều bộ phận của cây, đặc biệt là trong quả chín. Những loại quả chín có chứa Glucozơ là: nho chín (nhiều nhất), chuối chín, cam chín, mít chín, quýt chín, ổi chín, na chín.......

Bài 2. Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học (nêu rõ cách tiến hành)

a) Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic

b) Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic.

Hướng dẫn giải:

a) Chọn thuốc thử là AgNO3 trong dung dịch NH3

Cho dung dịch NH3 vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3 cho đến khi kết tủa tạo thành tan hết thành dung dịch (gọi là thuốc thử)

Sau đó cho mẫu thử của từng chất lần lượt vào dung dịch thuốc thử nói trên và đun nóng.

Nếu có Ag tạo thành thì mẫu thử cho vào dung dịch glucozơ, không phản ứng là dung dịch rượu etylic.

Giải bài tập trang 152 SGK Hóa lớp 9

b) Hướng dẫn: axit axetic CH3 – COOH làm đổi màu quỳ tím, tác dụng với Na2CO3 nhưng không có phản ứng tráng bạc, còn dung dịch glucozơ không làm quỳ tím đổi màu, không tác dụng với Na2CO3 nhưng có phản ứng tráng bạc. Vì vậy có thể chọn thuốc thử là dung dịch AgNO3 trong NH3, quỳ tím hoặc Na2CO3. Nếu chọn dung dịch AgNO3 trong NH3 thì tiến hành như câu a.

Bài 3. Tính lượng glucozơ cần lấy để pha được 500 ml dung dịch glucozơ 5% có D ≈ 1,0 g/cm3

Hướng dẫn giải:

Khối lượng dung dịch glucozo là: 500 x 1 = 500 (gam)

Vậy khối lượng glucozo cần lấy là: (500 x 5) / 100 = 25 (gam)

Bài 4. Khi lên men glucozơ người ta thấy thoát ra 11,2 lít khí CO2, ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) Tính khối lượng rượu etylic tạo ra sau khi lên men

b) Tính khối lượng glucozơ đã lấy lúc ban đầu, biết hiệu suất quá trìn lên men là 90%

Hướng dẫn giải:

a) Số mol CO2 = 11,2 : 22,4 = 0,5 mol

Giải bài tập trang 152 SGK Hóa lớp 9

Thấy số mol C2H5OH = số mol CO2 = 0,5 mol => m C2H5OH = 0,5 x 46 = 23 g

b) Số mol glucozơ phản ứng = ½ số mol CO2 = 0,25 mol

Vì hiệu suất phản ứng là 90% nên lượng glucozơ lấy lúc ban đầu là:

Giải bài tập trang 152 SGK Hóa lớp 9

Đánh giá bài viết
2 688
Giải bài tập Hóa học 9 Xem thêm