Lịch thi học kì 1 Tiểu học năm 2020

Lịch thi học kì 1 Tiểu học năm 2020 chi tiết cho các thầy cô, các bậc phụ huynh, các em học sinh nắm được tiến trình thi cuối học kì 1.

1. Lịch thi học kì 1 Tiểu học của Bộ GD&ĐT

Thời gian kết thúc học kỳ I là trước ngày 16-1-2021.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại địa phương phù hợp với tình hình thực tế.

Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần). Giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quyết định việc cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

2. Mẫu Lịch thi học kì 1 Tiểu học

A. THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ

Tuần 16, 17: Mỹ thuật, Thủ công - Kỹ thuật, Thể dục, Âm nhạc

B. KIỂM TRA THEO THỜI KHÓA BIỂU

Tuần 15, 16: Tiếng Anh Tích hợp (Theo Lịch kiểm tra Tiếng Anh Tích hợp)

Tuần 17, 18: Tin học; kỹ năng Nói môn Tiếng Anh Tăng cường, Đề án

C. KIỂM TRA THEO LỊCH CHUNG

Tuần

Ngày

Thời gian

Môn kiểm tra

Khối

17

Thứ .../12/2020

07g30

Khoa học

4, 5

Toán

1

Thứ ..../12/2020

07g30

Lịch sử & Địa lý

4, 5

Tiếng Việt

1

Thứ ..../12/2020

07g30

Tiếng Việt

2, 4

13g45

Toán

3, 5

Thứ ..../12/2020

07g30

Tiếng Việt

3, 5

13g45

Toán

2, 4

15g35

Đọc thành tiếng

Lớp 5/5, 5/6

18

Thứ ..../12/2020

13g45

Tiếng Anh Tăng cường

4

Thứ ..../12/2020

07g30

Tiếng Anh Tăng cường

2

09g25

Tiếng Anh Tăng cường

3

13g45

Tiếng Anh Tăng cường, Đề án

5

3. Kế hoạch thi học kì 1 Tiểu học

- Thực hiện theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT và thông tư 22/2016/TT-BGDĐT (điều 15, khoản 2, điểm b và điều 18, khoản 2), Hiệu trưởng chỉ đạo đề kiểm tra sẽ do giáo viên chủ nhiệm soạn, sau đó nộp về cho tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn sẽ gửi cho Ban giám hiệu từ 2 đề, ban giám hiệu sẽ chọn lọc thực hiện thành 2 đề (1 đề chính thức và 1 đề dự phòng) làm đề kiểm tra cho khối.

- Đề kiểm tra cần chính xác và khoa học, đánh giá được kết quả thực chất của học sinh; đảm bảo bám sát theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của từng khối lớp, tỷ lệ kiến thức trong đề được phân bố tương đối như sau:

+ Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học: 40%.

+ Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân: 30%.

+ Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống: 20%.

+ Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt: 10%.

3. Chương trình: Giới hạn chương trình đến hết tuần 17.

Tham khảo Đề thi học kì 1 Cấp Tiểu học mới nhất để chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp Tiểu học đạt kết quả cao.

4. Đề thi học kì 1 lớp 5

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 5 Chi tiết

Đề thi học kì 1 lớp 5 Chi tiết

Đề thi học kì 1 lớp 5 Tải nhiều

5. Đề thi học kì 1 lớp 4

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 4 Chi tiết

Đề thi học kì 1 lớp 4 Chi tiết

Đề thi học kì 1 lớp 4 Tải nhiều

6. Đề thi học kì 1 lớp 3

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 3 Chi tiết

7. Đề thi học kì 1 lớp 2

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 2 Chi tiết

8. Đề thi học kì 1 lớp 1

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 1 Chi tiết

Đánh giá bài viết
6 10.497
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 Xem thêm