Đề thi học kì 1 các lớp Tiểu học năm 2020 - 2021 Tải nhiều

Đề thi học kì 1 các lớp Tiểu học năm 2020 - 2021 bao gồm đề cương, nội dung ôn tập, bộ đề thi và đề thi chi tiết có đáp án cho từng môn học cho các em ôn tập, củng cố kiến thức ôn thi cuối học kì 1. Các thầy cô tham khảo ra đề thi học kì cho các em học sinh.

1. Đề thi học kì 1 lớp 5

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 5 Chi tiết

Đề thi học kì 1 lớp 5 Chi tiết

Đề thi học kì 1 lớp 5 Tải nhiều

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa, Sử, Địa, Tin học

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 5

Đề thi học kì 1 lớp 5 VnDoc biên soạn

Môn Tiếng Việt

Môn Toán

Môn Tiếng Anh

2. Đề thi học kì 1 lớp 4

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 4 Chi tiết

Đề thi học kì 1 lớp 4 Chi tiết

Đề thi học kì 1 lớp 4 Tải nhiều

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa, Sử, Địa, Tin học

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 4

Đề thi học kì 1 lớp 4 VnDoc biên soạn

Môn Tiếng Việt

Môn Toán

Môn Tiếng Anh

3. Đề thi học kì 1 lớp 3

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 3 Chi tiết

1000 Đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2020 Tải nhiều

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin Học, Đạo Đức, Tự nhiên và xã hội

Đề thi học kì 1 lớp 3 VnDoc biên soạn

Môn Toán

Môn Tiếng Việt

Môn Tiếng Anh

4. Đề thi học kì 1 lớp 2

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 2 Chi tiết

1000 Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 Tải nhiều

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tin Học, Tự nhiên xã hội

Đề thi học kì 1 lớp 2 VnDoc biên soạn

Môn Tiếng Việt

5. Đề thi học kì 1 lớp 1

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 1 Chi tiết

Đề thi học kì 1 lớp 1 theo thông tư 27

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Sách Cánh Diều

Sách Chân trời

Sách Cùng học

Sách Kết nối

Sách Vì sự bình đẳng

Đề thi học kì 1 lớp 1 VnDoc biên soạn

Môn Tiếng Anh

Đánh giá bài viết
3 9.494
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm