Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tin học lớp 4 năm 2022 - 2023

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tin học lớp 4 năm 2022-2023 gồm các kiến thức trọng tâm giúp các em học sinh nắm được các nội dung phạm vi ôn tập môn Tin học lớp 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 4 đạt kết quả cao.

1. Ôn tập học kì 1 môn Tin học lớp 4

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC (Hình thức: Trắc nghiệm và Tự luận)

Chủ đề 1: Khám phá máy tính

- Nêu được các thao tác: sao chép, đổi tên, xóa thư mục

- Phân biệt được tệp và thư mục, chỉ ra được đặc điểm của tệp

- Biết một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến như USB, đĩa CD/DVD, ổ đĩa ngoài, ổ đĩa cứng

Chủ đề 2: Em tập vẽ

- Nêu được các bước xoay hình, viết chữ lên hình

- Biết một số chức năng khác trong thẻ View

- Biết cách chỉnh sửa kích thước trang vẽ

- Biết cách sử dụng công cụ sao chép màu để sao chép màu từ bức tranh có sẵn

Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản

- Soạn thảo được các đoạn văn bản và căn lề, định dạng được văn bản theo mẫu hoặc yêu cầu

- Biết cách chỉnh sửa kích thước của hình trong văn bản

- Biết thay đổi màu, độ dày của hình

- Nêu được cách viết chữ lên hình

II. THỰC HÀNH

- Soạn thảo đoạn văn bản, căn lề, định dạng được văn bản theo mẫu hoặc theo yêu cầu

- Biết sử dụng các công cụ vẽ hình trong paint để vẽ được 1 bức tranh hoàn chỉnh

2. Câu hỏi ôn tập Tin học lớp 4 kì 1

Chủ đề 1: Khám phá máy tính

Câu 1: Máy tính có khả năng làm việc như thế nào?

A. nhanh

B. chính xác

C. liên tục

D. cả 3 điều đúng

Câu 2: Chiếc máy tính đầu tiên nặng khoảng bao nhiêu tấn và chiếm diện tích bao nhiêu mét vuông?

A. 25 và 165

B. 27 và 167

C. 28 và 168

D. 26 và 166

Câu 3: Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm nào?

A. Năm 1946

B. Năm 1954

C. Năm 1945

D. Năm 1955

Câu 4: Chiếc máy tính điện tử đầu tiên có tên gọi là gì?

A. ENIAC

B. ANIE

C. ENI

D. EACNI

Câu 5: Chương trình và các thông tin quan trọng được lưu ở đâu?

A. Đĩa mềm

B. Đĩa cứng

C. Đĩa CD

D. USB

Câu 6: Bộ phận quan trọng của máy tính gồm?

A. Bàn phím, chuột

C. Thân máy, loa

B. Màn hình, thân máy

D. Cả A và B

Câu 7. Bộ phận nào sau đây cho em biết “thông tin ra” sau khi được máy tính xử lí?

A. Thân máy

B. Chuột

C. Màn hình

D. Bàn phím

Câu 8: Khi tính tổng của 15 và 5 thông tin vào là… thông tin ra là?

A. Thông tin vào là 15, thông tin ra là 5

B. Thông tin vào là 5, thông tin ra là 15

C. Thông tin vào là 15 và 5, thông tin ra là kết quả của phép tính

D. Cả A và C

Chủ đề 2: Em tập vẽ

Câu 1. Muốn sao chép hình vẽ, em cần nhấn giữ phím nào trong khi kéo chuột?

A. Shift

B. Ctrl

C. Alt

D. Caps Lock

Câu 2. Để vẽ hình tròn, em chọn công cụ “Hình e-líp”, khi vẽ em nhấn giữ phím:

A. Phím Ctrl

B. Phím Shift

C. Phím Alt

D. Phím Enter

Tải ngay về để xem trọn đề cương!

3. Mẫu đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4

Ma trận đề thi Tin học 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Khám phá máy tính

Số câu

2

 

2

 

 

 

 

 

4

 

Số điểm

1.0

 

1.0

 

 

 

 

 

2.0

20%

2. Em tập vẽ. Phần mềm học vẽ Paint

Số câu

1

 

1

 

 

1

 

 

3

 

Số điểm

0.5

 

0.5

 

 

3.0

 

 

4.0

40%

3. Soạn thảo văn bản. Em tập soạn thảo với phần mềm Word.

Số câu

 

 

2

 

 

1

 

 

3

 

Số điểm

 

 

1.0

 

 

3.0

 

 

4.0

40%

Tổng

Số câu

3

 

5

 

 

2

 

 

10

 

Số điểm

1.5

 

2.5

 

 

6.0

 

 

10

100%

Tỷ lệ %

15%

0%

25%

0%

0%

60%

0%

0%

100%

 

 

Tỷ lệ theo mức

15%

25%

60%

0%

 

 

Tương quan giữa lý thuyết và thực hành:

 

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (10')

8

4

40%

Thực hành (25')

2

6

60%

Ma trận phân bổ câu hỏi cuối học kì 1 môn Tin học 4

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1. Khám phá máy tính

Số câu

2

2

 

 


4

Câu số

A3,A4

A1, A2

 

 

2. Em tập vẽ. Phần mềm học vẽ Paint

Số câu

1

1

1

 


3

Câu số

A6

A5

B1

 

3. Soạn thảo văn bản. Em tập soạn thảo với phần mềm Word.

Số câu

 

2

1

 


3

Câu số

 

A7,A8

B2

 

Tổng số câu

3

5

2

 

10

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 năm 2022-2023

UBND THÀNH PHỐ……

TRƯỜNG TH ……….

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: TIN HỌC LỚP 4
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

PHẦN A: TRẮC NGHIỆM

(Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng)

Cho sơ đồ hoàn thiện câu hỏi A1và A2

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4

Câu A1: Thư mục TỔ 4 là thư mục con của thư mục nào?

A. LỚP 4A1

B. TỔ 3

C. LỚP 4A2

D. LỚP 4A3

Câu A2: Thư mục LỚP 4A3 có những thư mục con nào?

A. TỔ 2

B.TỎ 1, TỔ 2

C. TỔ 3, TỔ 4

D. TỔ 1, TỔ 2

Câu A3: Chọn câu trả lời đúng nhất: USB là?

A. Thiết bị lưu trữ ngoài;

B. Thiết bị lưu trữ nhanh;

C. Thiết bị nhập/xuất dữ liệu;

D. Thiết bị lưu trữ trong;

Câu A4: Để truy cập Internet em có thể nháy đúp chuột vào biểu tượng nào sau đây?

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4

Câu A5: Trong phần mềm Paint để viết chữ lên hình vẽ em chọn công cụ nào sau đây ?

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4

Câu A6: Để hiện thị kích thước trang vẽ em phải nháy chọn thẻ View và đánh dấu vào mục nào sau đây?

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4

Câu A7: Để vẽ hình đơn giản trong soạn thảo văn bản Word em thực hiện như thế nào?

A. Insert → Shapes

B. Insert → Picture

C. Insert → Clip Art

D. Insert → Chart

Câu A8: Để chèn bảng vào trong văn bản Word em thực hiện như thế nào?

A. Insert → Header

B. Insert → Object

C. Insert → Table

D. Insert → Chart

PHẦN B: THỰC HÀNH

Câu B1: Sử dụng phần mềm Paint, hãy vẽ và tô màu chiếc đồng hồ theo mẫu sau?

Câu B1

Câu B2: Mở phần mềm soạn thảo văn bản Word tạo bảng Tổng hợp điểm sau?

Câu B2
TỔNG HỢP ĐIỂM
Toán    
Tiếng Việt    
Tin học    
Tiếng Anh    

 

Đáp án, biểu điểm:

Phần I. Lí thuyết (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng đạt 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

D

A

B

D

C

A

C

Phần II. Thực hành (6 điểm)

Câu 1. Vẽ được theo yêu cầu - 3 điểm

Câu 2. Soạn thảo đúng yêu cầu 3 điểm

......................

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tin học lớp 4 bao gồm nội dung ôn tập chi tiết của từng bài học và mẫu đề thi chi tiết cho các em học sinh tham khảo nắm được các bài trọng tâm chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 sắp tới đạt kết quả cao.

4. Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 4 môn khác

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện

Đánh giá bài viết
117 23.571
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 1 lớp 4

Xem thêm