Lý thuyết Tiếng Việt 3 bài 128

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 128 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt 3 bài 128

CHÍNH TẢ: BÀI HÁT TRỒNG CÂY

1. Nhớ - viết: Bài hát trồng cây (Từ đầu đến Mau lớn lên từng ngày)

2. Điền vào chỗ trống:

a) rong, dong hay giong?

… ruổi, … chơi, thong …, trống … cờ mở, gánh hàng …

- Trả lời: rong ruổi, rong chơi, thong dong, trống giong cờ mở, gánh hàng rong

b) rủ hay ?

cười … rượi, nói chuyện … rỉ, … nhau đi chơi, lá … xuống mặt hồ.

- Trả lời: cười rượi, nói chuyện rủ rỉ, rủ nhau đi chơi, lá rủ xuống mặt hồ.

3. Chọn 2 từ ngữ mới được hoàn chỉnh ở bài tập 2, đặt câu với mỗi từ ngữ đó.

Gợi ý đặt 2 câu:

a) Từ sáng sớm tinh mơ, em đã nghe thấy tiếng rao của những gánh hàng rong.

b) Lâu ngày mới gặp lại, hai chúng tôi cùng ngồi nói chuyện rủ rỉ với

Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 128 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 16
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Tiếng Việt 3

    Xem thêm